Ponad 215 mln zł na zadania drogowe w 8 województwach

Ponad 215 mln zł na zadania drogowe w 8 województwach

16 września 2019 | Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
PODZIEL SIĘ

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził do realizacji kolejnych 10 programów inwestycji i 3 aneksy do programów inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt wynosi ponad 215 mln zł. Są to zadania związane z rozbudową odcinków dróg i wzmocnieniem ich nawierzchni do przenoszenia obciążeń o nacisku 11,5 t/oś. Nastąpi poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego przez przebudowę skrzyżowań, budowę chodników, ciągów pieszo-rowerowych, sygnalizacji świetlnej, zatok autobusowych, a także budowę przepustów i mostów na drogach krajowych.

Fot. Ministerstwo Infrastruktury

Zadania te będą realizowane w województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Dla części z nich rozpoczęły się już roboty budowlane.

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. kujawsko-pomorskim na DK 62 na odcinku Kruszwica - Grodztwo ramach  Programu Budowy Dróg Krajowych – Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (aneks)

W ramach zadania zostanie wybudowany ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż drogi krajowej nr 62 na odcinku o długości 2,861 km.

Okres realizacji robót: 2019 r.

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Rozbudowa DK 22 na odcinku. Gorzów Wielkopolski – Strzelce Krajeńskie

Celem inwestycji jest przywrócenie odcinka drogi krajowej nr 22 o długości ponad 18 km do standardu drogi klasy GP, przez dostosowanie nośności nawierzchni do ruchu o obciążeniu osi 115 kN. Zadanie obejmuje poszerzenie jezdni poza terenem zabudowy, przebudowę skrzyżowań, budowę mostu przez kanał Santoczna w miejscowości Zdroisko, budowę chodników i dróg rowerowych oraz przebudowę zatok autobusowych.

Okres realizacji: 2019-2023 proces przygotowawczy; 2024-2026 roboty budowlane.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie łódzkim na DK 42 na odcinku  Kolonia Lisowice – Draby w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych – Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (aneks)

Zadania obejmuje przebudowę chodnika o długości 775 m oraz zatoki autobusowej wraz z dojściem do niej. Ponadto m.in. zostaną odtworzone istniejące zjazdy oraz zainstalowane oświetlenie na przejściu dla pieszych.

Okres realizacji robót: 2020 r.

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Budowa mostu na potoku w miejscowości Biertowice w ciągu DK 52

W ramach zadania zostanie rozebrany stary i wybudowany nowy most na drodze krajowej nr 52 wraz z przebudową sieci uzbrojenia terenu.

Okres realizacji robót: 2020 - 2022.

Budowa przepustu w ciągu DK 52 w miejscowości Inwałd

Zadanie obejmuje rozebranie starego i wybudowanie nowego przepustu na drodze krajowej nr 52 wraz z przełożeniem sieci wodociągowej znajdującej się w części przelotowej przepustu i przebudowę sieci uzbrojenia terenu.

Okres realizacji robót: 2020 - 2022.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK 7 w Myślenicach (Zadanie 2) (aneks)

Zakres inwestycji obejmuje budowę węzła drogowego na skrzyżowaniu z drogą powiatową wraz z likwidacją sygnalizacji świetlnej i budowę pasów włączenia oraz wyłączenia wzdłuż drogi krajowej nr 7.

Okres realizacji robót: 2021 - 2022.

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu DK 74 na dwóch skrzyżowaniach z DK 42 i DW 728 w miejscowościach Ruda Maleniecka, Radoszyce

W ramach zadania zostaną wybudowane dwie sygnalizacje świetlne akomodacyjne acykliczne na dwóch skrzyżowaniach.

Okres realizacji robót: 2019 r.

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DK 92 na odcinku Słupca – Kowalewo Góry

Celem inwestycji jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej o długości 757 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W ramach zadania przebudowane zostaną także zjazdy indywidualne i publiczne, zlokalizowane wzdłuż drogi wraz z elementami odwodnienia.

Okres realizacji robót: 2019 r.

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Budowa przepustu w ciągu DK 57 koło miejscowości Labuszewo

W ramach zadania zostanie rozebrany stary i wybudowany nowy przepust na drodze krajowej nr 57.

Okres realizacji robót: 2020 r.

Budowa przepustu w ciągu DK 16 koło miejscowości Tyrowo

Zostanie rozebrany istniejący i wybudowany nowy przepust na drodze krajowej nr 16.

Okres realizacji robót: 2020 r.

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Białe w ciągu DK 11

W ramach zadania na odcinku drogi krajowej nr 11 w miejscowości Białe wybudowana zostanie zatoka autobusowa.

Okres realizacji robót: 2019 r.

Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Przyjezierze w ciągu DK 20

W ramach zadania na odcinku drogi krajowej nr 20 w miejscowości Przyjezierze wybudowana zostanie zatoka autobusowa.

Okres realizacji robót: 2019 r.

Budowa chodnika w miejscowości Sitno w ciągu DK 20

W ramach zadania na odcinku drogi krajowej nr 20 w miejscowości Sitno wybudowany zostanie chodnik.

Okres realizacji robót: 2019 r.