GDDKiA wypłaca pieniądze podwykonawcom firmy Energopol Szczecin!

GDDKiA wypłaca pieniądze podwykonawcom firmy Energopol Szczecin!

16 września 2019 | Źródło: GDDKiA
PODZIEL SIĘ

Firma Energopol Szczecin realizującą kilka inwestycji drogowych na terenie województwa zachodniopomorskiego od wiosny tego roku przestała regulować swoje zobowiązania wobec podwykonawców. GDDKiA wypłaciła w ramach solidarnej odpowiedzialności podwykonawcom, usługodawcom i dostawcom tej firmy blisko 40 mln złotych. Kwoty te są następnie potrącane z wynagrodzenia głównego wykonawcy. Kolejne płatności będą wkrótce regulowane, tak aby wszystkie firmy, które wykonywały roboty budowlane i których umowy zostały zgłoszone otrzymały należną zapłatę.

Fot. Archiwum KK

W ostatnich dniach zostało także wypracowane rozwiązanie i odpowiedni sposób postępowania w sprawie umów na wynajem pracowników. Źródłem tego problemu, który, wywołał blokadę DK10 w Wałczu w ubiegłym tygodniu był brak zapłaty przez Energopol Szczecin i treść umów, które ten wykonawca proponował usługodawców. Umowy te były zawierane przez Energopol z firmami udostępniającymi siłę roboczą i były problematyczne pod względem formalno-prawnym. W tego rodzaju umowach w przeciwieństwie do umów podwykonawczych na roboty budowlane pojawiły się wątpliwości odnośnie dokładnego zdefiniowania realizowanej części zamówienia publicznego. Dlatego sprawa ta wymagała wielu indywidualnych spotkań z tymi firmami i kolejnych opinii prawnych. O pozytywnym rozwiązaniu tej kwestii firmy, które zawierały tego rodzaju umowy zostały poinformowane na spotkaniu w ubiegłym piątek. W każdej indywidualnej sprawie w najbliższym czasie po uzyskaniu potwierdzenia od Inżyniera Kontraktu będą wydawane odpowiednie decyzje. Pieniądze za wykonane roboty te firmy powinny otrzymać jeszcze we wrześniu.

GDDKiA przypomina o tym, że każdy podwykonawca, usługodawca i dostawca gdy ma wątpliwości odnośnie swojej umowy może zgłosić się z tymi pytaniami do inwestora i Inżyniera Kontraktu. Organizowane są również cykliczne otwarte spotkania, na których podwykonawcy mogą zgłaszać swoje problemy. Apelujemy również do tych podmiotów o korzystanie w jak największym zakresie ze wszelkiej dostępnej pomocy prawnej. GDDKiA przykłada ogromną wagę do tego aby żaden podmiot nie był poszkodowany przy realizacji i inwestycji drogowych.