Grupa ZUE podpisała umowę na modernizację odcinka Magistrali Węglowej

Grupa ZUE podpisała umowę na modernizację odcinka Magistrali Węglowej

17 września 2019 | Źródło: Grupa ZUE
PODZIEL SIĘ

Grupa ZUE podpisała umowę z PKP PLK na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych w formule "Projektuj i Buduj" dla zadania pn. LOT D - Prace na liniach kolejowych nr 131, 542, 739 na odcinku Rusiec Łódzki - Zduńska Wola Karsznice w ramach projektu: POIiŚ 5.1-14 pn.: "Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory - Tarnowskie Góry - Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo". Wartość kontraktu to 582,7 mln zł netto (716,7 mln zł brutto).Termin realizacji umowy wynosi 41 miesięcy.

Fot. Grupa ZUE

Realizacja zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w zakresie nawierzchni i podtorza, sterowania ruchem, sieci trakcyjnej, elektroenergetyki, telekomunikacji, obiektów inżynieryjnych, przejść oraz peronów na odcinku Rusiec Łódzki - Zduńska Wola Karsznice.

LOT D to jeden z 4 modernizowanych odcinków Magistrali Węglowej, czyli trasy kolejowej łączącej bezpośrednio zagłębie węglowe Górnego Śląska z Gdynią. Modernizowana obecnie trasa zbudowana została w latach 1926–1933 i była wówczas największą i najnowocześniejszą inwestycją transportową II Rzeczypospolitej.

Modernizacja Magistrali Węglowej jest jednym z najistotniejszych zadań inwestycyjnych PKP PLK w ramach Krajowego Programu Kolejowego. LOT D to kolejna znacząca umowa w segmencie infrastruktury kolejowej, w której pozycja Grupy ZUE jest bardzo silna. Znacząco wzmocniła ona nasz backlog - po jej podpisaniu wartość naszego portfela zamówień wynosi ok. 2,1 mld zł – powiedział Wiesław Nowak, Prezes Zarządu ZUE S.A.

 

Grupa ZUE to podmiot z branży budownictwa infrastruktury kolejowej i miejskiej, skupiający w  swych ramach potencjał projektowy, handlowy i wykonawczy.

Głównym przedmiotem działalności spółek Grupy ZUE jest projektowanie oraz realizacja w formule generalnego wykonawstwa kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. roboty ziemne i budowa podtorza, systemy odwadniające oraz obiekty inżynierskie i kubaturowe, w tym stacje).

ZUE S.A. posiada szerokie kompetencje w świadczeniu usług w zakresie budowy i modernizacji systemów zasilania infrastruktury tramwajowej oraz budowy i modernizacji tramwajowej i kolejowej sieci trakcyjnej. Przedmiot działalności spółki obejmuje także świadczenie usług bieżącego utrzymania systemów infrastruktury miejskiej tj. torowisk i trakcji, systemów zasilania oraz oświetlenia.

Opracowywanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla branży budownictwa komunikacyjnego jest realizowane poprzez BPK Poznań Sp. z o.o. Działalność handlowa Grupy prowadzona jest poprzez przejętą w kwietniu 2015 r. firmę Railway gft Polska Sp. z o.o., kontynuującą działalność prowadzoną  dotychczas przez ThyssenKrupp GfT Polska.

Od 2010 roku akcje ZUE S.A. są notowane na GPW. Większościowym akcjonariuszem, posiadającym 62,53% akcji, jest Wiesław Nowak, pełniący funkcję Prezesa Zarządu Spółki.