Rząd zwiększa środki finansowe na kolej

Rząd zwiększa środki finansowe na kolej

18 września 2019 | Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
PODZIEL SIĘ

17 września 2019 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku, przedłożoną przez ministra infrastruktury. Rząd zdecydował o przeznaczeniu 5,7 mld zł dodatkowych środków na Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku.

Fot. Archiwum KK

- Na polskiej kolei realizowane są rekordowo duże inwestycje. To ponad 100 mld zł zainwestowanych w linie kolejowe, tabor i dworce do 2023 r. Konsekwentnie dążymy do celu, jakim jest bezpieczna, komfortowa i punktualna polska kolej. Dodatkowe środki przeznaczone na Krajowy Program Kolejowy przybliżają nas do tego celu – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

- Zwiększenie środków na KPK oznacza, że spółka PKP PLK cieszy się zaufaniem Rządu. Dzięki temu będzie możliwe zrealizowanie projektów ważnych zarówno dla lokalnych społeczności, jak i dla budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego na istniejącej sieci kolejowej – stwierdził wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. 

Środki zostaną przeznaczone na dokapitalizowanie spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA, co pozwoli na zapewnienie finansowania m.in. następujących projektów: 

  • prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia;
  • prace na ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E65 na odcinku Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice, LOT C Most Wisła – Czechowice Dziedzice – Zabrzeg;
  • prace na linii E75 na odcinku Czyżew - Białystok, faza I;
  • prace na linii kolejowej E-59 na odcinku Wronki – Słonice;
  • prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane;
  • poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych – etap III; budowa mostu kolejowego na Odrze w Szczecinie – Podjuchach wraz z robotami towarzyszącymi.

Pieniądze pochodzić będą w większości ze środków własnych spółki PKP PLK SA przekazanych w ramach emisji skarbowych papierów wartościowych.

Zwiększenie środków na realizację Krajowego Programu Kolejowego związane jest m.in. ze wzrostem wartości projektów spowodowanych rozstrzygnięciami przetargowymi.