Porozumienie o współpracy przy podejmowaniu działań na rzecz powstania terminala intermodalnego

Porozumienie o współpracy przy podejmowaniu działań na rzecz powstania terminala intermodalnego

19 września 2019 | Źródło: Port Gdynia
PODZIEL SIĘ

W dniu 17 września w gminie Nowa Wieś Wielka miało miejsce uroczyste podpisanie „Porozumienia o współpracy przy podejmowaniu działań na rzecz powstania terminala intermodalnego w Emilianowie w okolicach Bydgoszczy".Sygnatariuszami Porozumienia zostali: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., Polskie Koleje Państwowe S.A., PKP CARGO S.A., Bydgoski Park Przemysłowo – Technologiczny Sp. z o.o., Wojewoda Kujawsko – Pomorskim oraz Gmina Nowa Wieś Wielka. Port Gdynia reprezentował Pan Maciej Bąk Wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Fot. Port Gdynia

Celem Porozumienia jest wspólne działanie zainteresowanych podmiotów na rzecz powstania terminala kolejowo-drogowego w Emilianowie. Planowany terminal intermodalny Emilianowo posiada potencjał, by stać się ważnym elementem w strukturze powiązania Portu Gdynia z zapleczem w głębi kraju, a zatem może, w najbliższej przyszłości, pełnić rolę tzw. suchego portu w łańcuchu dostaw do Gdyni.

Foto. Port Gdynia

Wstępną koncepcję terminala kolejowego przedstawił Pan Paweł Bukowski Dyrektor Biura Finansowo-Inwestycyjnego Urzędu Wojewódzkiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

W najbliższym czasie Strony inicjatywy powołają Zespół roboczy, którego zadaniem będzie opracowanie harmonogramu dalszych działań koniecznych do realizacji postanowień Porozumienia.