Przetargi na dwie części Regionalnych Projektów Wdrożeniowych KSZR-u zostały wznowione

Przetargi na dwie części Regionalnych Projektów Wdrożeniowych KSZR-u zostały wznowione

19 września 2019 | Źródło: GDDKiA
PODZIEL SIĘ

GDDKiA ogłosiła nowe postępowanie przetargowe na Regionalne Projekty Wdrożeniowe – Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T (etap 1) dotyczące dwóch części: w obszarze dróg ekspresowych S6 i S7 zarządzanych przez Oddziały GDDKiA w Gdańsku i w Olsztynie oraz autostrad A1 i A4, drogi ekspresowej S1 oraz drogi krajowej nr 1 zarządzanych przez Oddział GDDKiA w Katowicach.

Fot. GDDKiA

To nowa odsłona unieważnionych w sierpniu dwóch kolejnych części postępowania
dla Regionalnych Projektów Wdrożeniowych Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem. W lipcu wznowiliśmy postępowanie dla dwóch części Regionalnych Projektów Wdrożeniowych: w obszarze autostrad A1 i A2 zarządzanych przez Oddział GDDKiA w Łodzi oraz A4 i A8 zarządzanych przez Oddziały GDDKiA we Wrocławiu i Opolu - oferty mogą być składane do 27 września 2019 r.

Tak, jak w przypadku dwóch pierwszych części Regionalnych Projektów Wdrożeniowych, tak i obecne zoptymalizowany został zakres przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, zapisy umowne, w tym sposób wynagradzania wykonawców, dopuszczający obecnie płatności częściowe.

Źródło: GDDKiA

Termin składania ofert został określony na 22 października 2019 r.

Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://gddkia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/139808/regionalne-projekty-wdrozeniowe-krajowy-system-zarzadzania-ruchem-drogowym-na-sieci-ten-t-etap-1-2  

Numer Id postępowania: O.KA.D-3.2413.60.2019

Źródło: GDDKiA

GDDKiA przypomina, że:

  • w sierpniu wybrany został wykonawca Centralnego Projektu Wdrożeniowego,
  • równolegle trwają procedury wyboru wykonawców nadzorów inwestorskich dla wszystkich czterech projektów regionalnych,
  • równolegle trwają też prace nad budową budynku Krajowego Centrum Zarządzania Ruchem w Warszawie.