Poszerzamy wejście do Portu Gdynia

Poszerzamy wejście do Portu Gdynia

19 września 2019 | Źródło: Port Gdynia
PODZIEL SIĘ

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., z ogromną satysfakcją pragnie poinformować, że w dniu 18 września 2019 ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Przedmiotem tego postępowania jest wykonanie robót, związanych z poszerzeniem wejścia wewnętrznego do Portu Gdynia, tzn. skrócenie Ostrogi Północnej.

Fot. Port Gdynia / Tadeusz Urbaniak

Zakres przedsięwzięcia ujęty w niniejszym projekcie budowlanym obejmuje :

  • rozbiórkę części konstrukcji Ostrogi Północnej na długości 42.7 m od strony Wejścia Pilotowego;
  • przebudowę pozostałej części Ostrogi Północnej na długości 57.1 m, w celu dostosowania konstrukcji do głębokości technicznej -16.0 m (bez umocnienia dna) od strony Wejścia Pilotowego;
  • wykonanie wygaszacza falowania po wschodniej stronie Ostrogi Północnej;
  • wykonanie obudowy brzegu o długości 25.0 m u nasady Ostrogi Północnej od strony Awanportu.

Jednocześnie wykonane zostaną prace w zakresie branż elektrycznej oraz sanitarnej. Dodatkowo przeprowadzona zostanie rozbiórka znajdującej się na ostrodze stalowej konstrukcji wieży stawy dolnej nabieżnika Portu Gdynia.

Głównym celem przedmiotowej inwestycji jest poszerzenie Wejścia Pilotowego w Porcie Gdynia z istniejącej szerokości ok. 100.0 m, pomiędzy nadbudowami obu ostróg, do planowanej szerokości min. 140.0 m, w świetle pomiędzy liniami odbojowymi obu ostróg i uzyskanie głębokości technicznej -16.0 m.

Ta, wydawać by się mogło, niepozorna inwestycja, w porównaniu z już wykonanym skróceniem Pirsu III, o 240 m w ramach przebudowy Obrotnicy nr 2, czy planowaną przebudową Nabrzeża Helskiego, ma jednak kluczowe znaczenie dla powodzenia całego przedsięwzięcia pogłębienia toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia.

Należy dodać, że bez poszerzonego wejścia wewnętrznego, istnieje możliwość wprowadzania do Portu wielkich jednostek - w lutym br. gościliśmy w Porcie Gdynia mv „Charlotte Maersk”. Jednakże, pomimo posiadanego systemu precyzyjnej nawigacji (RTK), wykonalne jest to tylko i wyłącznie przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, co w praktyce uniemożliwia stworzenie stałego połączenia z wykorzystaniem tego typu jednostek.

„Głównym celem wszystkich prowadzonych przez ZMPG inwestycji jest, co już wielokrotnie podkreślałem, stałe podnoszenie konkurencyjności Portu Gdynia oraz tworzenie optymalnych warunków rozwoju dla działających na naszym terenie, obecnych i przyszłych Kontrahentów.” – mówi Wiceprezes Zarządu ZMPG S.A., Pan Grzegorz Dyrmo. „W tym miejscu chciałbym podkreślić ogromne zaangażowanie i pełne zrozumienie dla zamierzeń rozwojowych Portu Gdynia, z którym spotkaliśmy się ze strony przedstawicieli MON, w trakcie przygotowywania do realizacji całego przedsięwzięcia jak i każdego z poszczególnych zadań z osobna.”

Port Gdynia funkcjonuje w bezpośrednim sąsiedztwie Portu Wojennego, dlatego przy planowaniu zadań inwestycyjnych należy uwzględnić interesy strony wojskowej.

„Dzisiejsze ogłoszenie przetargu możliwe jest dzięki osobistemu włączeniu się w proces uzgodnień, Dowództwa Departamentu Infrastruktury w MON oraz stałej i owocnej współpracy z Kierownictwem RZI w Gdyni (Rejonowy Zarząd Infrastruktury). Oczywiście nie można pominąć udziału przedstawicieli Komendy Portu Wojennego oraz Dowództw stacjonujących w Porcie Flotylli ” – dodaje Wiceprezes.