Kolejnych 9 inwestycji drogowych za ponad 190 mln zł skierowanych do realizacji

Kolejnych 9 inwestycji drogowych za ponad 190 mln zł skierowanych do realizacji

21 września 2019 | Źródło: Ministerstwo Infrastruktury / GDDKiA
PODZIEL SIĘ

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził do realizacji 8 programów inwestycji i 1 aneks do programów inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt to ponad 190 mln zł. Są to zadania związane z rozbudową odcinków dróg, w tym budową obwodnic i wzmocnieniem ich nawierzchni do przenoszenia obciążeń o nacisku 11,5 t/oś. Inwestycje te wpłyną na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego przez przebudowę skrzyżowań, budowę chodników, ciągów pieszo-rowerowych i sygnalizacji świetlnej, a także budowę przepustów na drogach krajowych. Zadania te będą realizowane w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim. Dla części z nich rozpoczęto już roboty budowlane.

Fot. GDDKiA

Województwo pomorskie

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 21 w województwie  pomorskim w Ustce (aneks)

Zadanie obejmuje budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 21 z ul. Bohaterów Westerplatte i ul. Darłowską oraz dostosowanie istniejącej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 21 z ul. Marynarki Polskiej i ul. Grunwaldzką w Ustce.
Okres realizacji robót budowlanych: 2019 r.

Rozbudowa skrzyżowania w ciągu DK 22 w miejscowości Gnojewo wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Gnojewo-Cisy

W ramach zadania zostanie wybudowany lewoskręt na skrzyżowaniu w km 350+242, zostanie rozbudowane skrzyżowanie w km 351+135, a także wybudowany ciąg pieszo-rowerowy na drodze krajowej nr 22.
Okres realizacji: 2019-2021 proces przygotowawczy; 2022 – roboty budowlane.

Rozbudowa DK 22 na odcinku Zblewo – Starogard Gdański

Zadanie obejmuje dostosowanie odcinka drogi krajowej nr 22 o długości 10,1 km do nośności 115 kN/oś. W ramach rozbudowy zostaną wykonane działania z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, takie jak: rozbudowa 8 skrzyżowań, budowa ciągu pieszo-rowerowego o długości 10,1 km, budowa i przebudowa oświetlenia oraz budowa 7 par zatok autobusowych.
Zadanie stanowi część programu wzmocnienia drogi krajowej nr 22 na całej długości przebiegającej przez województwo pomorskie. Realizacja inwestycji umożliwi przemieszczanie się pojazdów ciężarowych o nacisku 115 kN/oś z zachodniej części województwa do autostrady A1.
Okres realizacji: 2019-2021 proces przygotowawczy, 2022-2023 – roboty budowlane.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Województwo warmińsko - mazurskie

Budowa przepustu w ciągu DK 16 koło miejscowości Franciszkowo

Zadanie na odcinku drogi krajowej nr 16 przewiduje rozebranie istniejącego i wybudowanie nowego przepustu o dopuszczalnej nośności 115 kN/oś.
Okres realizacji robót: 2020 r.

Budowa przepustu w ciągu DK 16 koło Mrągowa

W ramach zadania na odcinku drogi krajowej nr 16 zostanie rozebrany istniejący i wybudowany nowy przepust o dopuszczalnej nośności 115 kN/oś.
Okres realizacji robót: 2020 r.

Budowa przepustu w ciągu DK 63 koło miejscowości Miłki

W zakresie zadania na odcinku drogi krajowej nr 63 zostanie rozebrany istniejący i wybudowany nowy przepust o dopuszczalnej nośności 115 kN/oś.
Okres realizacji robót: 2020 r.

Województwo zachodniopomorskie

Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu DK 20

W ramach zadania zostanie wybudowany nowy odcinek drogi krajowej nr 20 o długości 4,3 km, który stanie się obwodnicą Szczecinka. Ponadto wykonane zostaną m.in.: skrzyżowania, węzeł i system zarządzania ruchem.
Okres realizacji robót: 2021-2025.

Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Jeleń w ciągu DK 20

Zadanie na odcinku drogi krajowej nr 20 w miejscowości Jeleń obejmuje budowę zatoki autobusowej.
Okres realizacji robót: 2019 r.

Przebudowa przepustu w ciągu DK 20 w miejscowości Winniki

W ramach zadania na odcinku drogi krajowej nr 20 zostaną rozebrane stare, zniszczone głowice przepustu i wykonany nowy przepust. Ponadto wybudowane zostaną urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery, oznakowanie).
Okres realizacji robót: 2020 r.