Wystawa Drogowa w Warszawie - 1935 rok

Wystawa Drogowa w Warszawie - 1935 rok

23 września 2019 | Źródło: GDDKiA
PODZIEL SIĘ

84 lata temu, od 7 do 30 września, w Warszawie zorganizowano Wystawę Drogową. Zgromadzona ilość wystawców oraz niezliczona ilość wystawianych przez nich eksponatów w pełni oddawała stan budownictwa drogowego tego okresu.

Prezydent Ignacy Mościcki podczas zwiedzania wystawyFot. GDDKiA

Wystawę pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego zorganizowała Liga Drogowa. Ideą było pokazanie, że Polska dysponuje własnymi materiałami oraz odpowiednim potencjałem technicznym przy pomocy którego potrafi budować nowoczesne nawierzchnie drogowe. Na wystawie zlokalizowanej na terenach Politechniki Warszawskiej zaprezentowano osiągnięcia w dziedzinie budownictwa drogowego ostatnich lat, kierunki jego rozwoju oraz plany na lata przyszłe. W piwnicach budynku umieszczono dział naukowy, na pierwszym piętrze usytuowano dział historyczny, dział wojskowy i Ministerstwa Komunikacji. Drugie piętro udostępniono samorządom oraz gościom z zagranicy. Na trzecim piętrze swoje ekspozycje zaprezentowały kamieniołomy państwowe.

Tereny ogrodów politechniki zapełniły się pawilonami wystawowymi oraz pogrupowanymi tematycznie ekspozycjami plenerowymi przedstawicieli polskiego i zagranicznego przemysłu drogowego.

  • Dział motoryzacyjny prezentował stan przemysłu motoryzacyjnego w Polsce. Wystawiono na nim części samochodowe produkowane w kraju, min. silniki, ramy, wały korbowe, akumulatory, resory, itd. Oprócz tego zaprezentowano podwozia samochodów ciężarowych i autobusów wyrabianych przez Państwowe Zakłady Inżynierii, a także dane statystyczne i wykresy z zakresu różnych dziedzin motoryzacji.
Fot. GDDKiA
  • Dział przemysłu eksponował materiały drogowe wyrabiane i wydobywane w Polsce. Firmy prezentowały same materiały, proces produkcji oraz zastosowanie ich na drogach. Znalazły się tu stoiska przemysłu cementowego, klinkierowego, wyrobów asfaltowych, żużlowych czy też przemysłu kamieniarskiego reprezentowanego min. przez Państwowe Kamieniołomy w Janowej Dolinie i Zagnańsku czy Kamieniołomy Miast Polskich.
  • Dział historyczny zaprezentował rozwoju dróg czy też poczty w Polsce. Przedstawiono na nim najstarsze szlaki handlowe takie jak szlak bursztynowy czy szlaki wypraw Chrobrego, Batorego, Sobieskiego. Przy wejściu do Politechniki uwagę zwracał projekt Ligi Drogowej, budowy szlaku Marszałka Piłsudskiego.
  • Dział wojskowy zaprezentował drogownictwo w kontekście obronności kraju. Przedstawiono na nim osiągnięcia wojsk inżynieryjnych w zakresie budowy dróg i mostów. Znalazły się tu również liczne modele i makiety takie jak np. makieta drogi maskowanej przed atakiem lotniczym czy model mostu pontonowego.
  • Dział Ministerstwa Komunikacji zaprezentował zestawienia źródeł finansowania gospodarki drogowej, dwu- i sześcioletnie plany budowy dróg. Na specjalnych tablicach min. można było zobaczyć wykresy dotyczące ulepszania dróg, gęstości sieci drogowej w poszczególnych województwach, związku między rodzajem nawierzchni a ładunkiem czy wyników pomiaru ruchu i grubości nawierzchni.
Fot. GDDKiA
  • Oddzielne stoisko poświęcono szarwarkowi i jego roli dla gospodarki drogowej w ciągu najbliższych lat. Dział ten również ilustrowały rysunki i modele mostów żelaznych, żelbetowych, drewnianych, pokazano przekroje poprzeczne dróg bitumicznych, betonowych, klinkierowych itd.
  • Dział samorządowy zaprezentował osiągnięcia samorządowców w zakresie drogownictwa min. Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Zarządu Miejskiego w Warszawie, Powiatu Garwolińskiego, Miast Gdyni i Krakowa. Swoje osobne stoisko miały tu również Fundusz Pracy oraz Biuro Planów Regionalnych.
  • Dział naukowy prezentowały Politechnika Lwowska, Drogowy Instytut Badawczy przy Politechnice Warszawskiej, Stowarzyszenie Członków Polskich Kongresów Drogowych, Państwowa Szkoła Drogowa. Stoiska Politechniki Lwowskiej i Warszawskiej pokazywały, iż nie tylko kształcą przyszłych inżynierów drogowych, ale biorą czynny udział w pracach badawczych na rzecz przemysłu drogowego. Na wystawie znalazły się projekty dróg, plany miast i mostów wykonane przez studentów jak również osiągnięcia laboratoriów na rzecz przemysłu.