Więcej czasu na rzetelne przygotowanie ofert na A1

Więcej czasu na rzetelne przygotowanie ofert na A1

02 października 2019 | Źródło: GDDKiA
PODZIEL SIĘ

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wykonawców zainteresowanych dokończeniem budowy autostrady A1 na wysokości Częstochowy. Przedłużyła termin składania ofert w prowadzonych obecnie trzech postępowaniach przetargowych. Ma to pozwolić firmom na rzetelne przygotowanie ofert, co w konsekwencji powinno przełożyć się na sprawny wybór solidnych wykonawców.

Fot.GDDKiA

10 dni więcej na przygotowanie ofert

Nowy termin składania ofert we wszystkich trzech postępowaniach to 14 października 2019 r. Przedłużenie czasu na przygotowanie ofert spowodowane jest pytaniami od zainteresowanych przedsiębiorców, które wpływają do GDDKiA, oraz zmianami wprowadzonymi w treści SIWZ. Nowy termin dotyczy następujących postępowań przetargowych:

  • Montaż barier ochronnych na odcinku autostrady A1 węzeł Rząsawa - węzeł Blachownia wraz z włączeniem autostrady A1 do drogi krajowej DK1 na węźle Rząsawa (O.KA.D-3.2412.61.2019).
  • Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na odcinku autostrady A1 węzeł Rząsawa - węzeł Blachownia wraz z włączeniem autostrady A1 do drogi krajowej DK1 na węźle Rząsawa (O.KA.D-3.2412.62.2019),
  • Wykonanie ogrodzenia autostrady A1 węzeł Rząsawa - węzeł Blachownia wraz z włączeniem autostrady A1 do drogi krajowej DK1 na węźle Rząsawa (O.KA.D-3.2412.63.2019).

Dialog z wykonawcami to stały element działalności GDDKiA. Celem jest wybór najlepszego wykonawcy, a więc podmiotu, który daje rękojmię rzetelnej i terminowej realizacji zamówienia. Możliwe jest to m.in. w oparciu o dobrze skalkulowane i rzetelnie przygotowane oferty potencjalnych wykonawców. Przygotowanie takich ofert wymaga zarówno czasu, jak i odpowiedniej wiedzy o danym zadaniu inwestycyjnym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych wykonawców, wydłużony został termin na składanie ofert, a także zapewniony szeroki dostęp do informacji o inwestycji w celu rozwiania ewentualnych wątpliwości. Pozwali to uniknąć ewentualnych nieporozumień i zminimalizować ryzyka, które mogłyby się pojawić już w trakcie realizacji kontraktu.

W praktyce oznacza to, więcej czasu na przygotowanie profesjonalnych i prawidłowo skalkulowanych ofert. W najbliższy piątek, 4 października 2019 r., o godzinie 9:00 w siedzibie GDDKiA w Katowicach odbędzie się kolejne spotkanie z potencjalnymi oferentami. Na spotkaniu przedstawiciele Zamawiającego udzielą odpowiedzi na pytania w zakresie wszystkich trzech postępowań. Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Pełna mobilizacja prac na A1

Przy okazji kilka słów o ostatnich postępach na budowie obwodnicy Częstochowy w ciągu trasy A1. W miniony piątek udostępniony został kolejny wiadukt umożliwiający ruch lokalny nad ciągiem głównym realizowanej autostrady. Przed weekendem GDDKiA uzyskała pozwolenie na użytkownie pierwszego wiaduktu drogowego na węźle Częstochowa Jasna Góra w ciągu DK43.

Jednocześnie prowadzone są intensywne prace budowlane na całym kontrakcie. Układane są kolejne warstwy bitumiczne jezdni oraz nawierzchnia betonowa autostrady. W ramach realizacji obecnego kontraktu ułożyliśmy już ok. 153 tysiące m2 nawierzchni betonowej oraz 10 tysięcy ton mieszanki mineralno-asfaltowej. Przed minionym weekendem przy realizacji kontraktu pracowało ponad 850 pracowników, a do budowy wykorzystywano ponad 500 sztuk sprzętu. Trwają prace we wszystkich asortymentach, w tym: humusowanie skarp i pasa rozdziału, układanie warstw konstrukcyjnych na drogach poprzecznych i na dojazdach do obiektów inżynierskich, roboty branżowe, prace brukarskie.