Regulacje UTK przypomina, w co drugi piątek możesz spotkać się w urzędzie z ekspertami UTK

UTK przypomina, w co drugi piątek możesz spotkać się w urzędzie z ekspertami UTK

09 października 2019 | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

Podczas „Piątków z UTK” pracownicy Urzędu Transportu Kolejowego są gotowi odpowiedzieć na pytania i wyjaśniać wątpliwości. Często poruszane są zagadnienia dotyczące m.in. interpretacji przepisów prawa, nieprawidłowości wykazanych podczas kontroli czy zasad nadzoru nad pracą komisji kolejowych. UTK Zachęca do zapisów poprzez formularz internetowy. Najbliższy "Piątek z UTK" 18 października.

Istotnymi kwestiami omawianymi na spotkaniach są między innymi zagadnienia dotyczące np. Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) w przedsiębiorstwach kolejowych czy roli pełnomocnika ds. przewozu towarów niebezpiecznych. Wśród omawianych zagadnień znalazły się też kwestie zasad wprowadzania wyrobów kolejowych na rynek, utrzymania pojazdów czy licencji maszynisty.

  • Do dyspozycji interesariuszy są przedstawiciele z następujących departamentów:
  • Departament Monitorowania i Bezpieczeństwa (zagadnienia związane m.in. z certyfikacją przewoźników, zarządców infrastruktury i ECM, świadectwami bezpieczeństwa dla bocznic, sprawozdawczością dotyczącą wypadkowości, współpracą z PKBWK);
  • Departament Personelu i Przepisów (zagadnienia związane m.in. z licencjami maszynistów, ośrodkami szkolenia, ośrodkami medycyny pracy);
  • Departament Planowania i Nadzoru (zagadnienia związane z nadzorem Prezesa UTK);
  • Departament Przewozów Pasażerskich (zagadnienia takie jak decyzje o otwartym dostępie dla przewoźników pasażerskich, ochrona praw pasażera; obsługa pasażerów);
  • Departament Regulacji Rynku (zagadnienia związane m.in. z dostępem do infrastruktury kolejowej, udostępnianiem infrastruktury usługowej, stawkami za dostęp do infrastruktury, licencjonowaniem transportu kolejowego);
  • Departament Techniki i Wyrobów (zagadnienia związane m.in. wymaganiami i procedurami uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia i budowli mających wpływ na poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz potwierdzaniem za zgodność z typem).

Na Piątki z UTK można się również zapisać do oddziałów terenowych w Lublinie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Gdańsku i Poznaniu.

- Jesteśmy otwarci na wszystkich korzystających z usług kolei, nie tylko związanych z nią zawodowo. Chcemy podzielić się swoją wiedzą, wyjaśniać wątpliwości i pomagać rozwiązywać problemy – zapewnia dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. - Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniach „Piątki z UTK”. Wciąż pozostajemy do państwa dyspozycji – podkreśla Góra.

W ramach spotkań z cyklu „Piątki z UTK” zainterwowani proszeni są o umawianie się na wizyty indywidualne. Na stronie WWW zamieszczony jest formularz, dzięki któremu każdy może zarezerwować termin swojej wizyty. Podczas rejestracji należ podać termin i  temat planowanej wizyty oraz dane kontaktowe. Pozwoli to  ekspertom UTK na przygotowanie się do rozmowy.

Spotkania w takiej formule organizowane są od grudnia 2015 r. w co drugi piątek miesiąca. Rocznie w ten sposób do urzędu trafia około 80 osób zainteresowanych problemami kolei. Do końca 2019 r. zaplanowaliśmy spotkania 18 października, 15 i 29 listopada oraz 13 grudnia.