ENEIA: Konferencja NaviRail jest ważna dla Zachodniego Pomorza

ENEIA: Konferencja NaviRail jest ważna dla Zachodniego Pomorza

10 października 2019 | Źródło: ENEIA / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

W dniach 27-28 listopada 2019 roku w Szczecinie odbędzie się trzecia edycja konferencji NaviRail. Jej celem jest stworzenie dogodnych warunków dla wzrostu przeładunków, a ca za tym idzie, rozwój portów w Szczecinie i Świnoujściu oraz budowanie korytarza transportowego na osi Północ-Południe Europy.

W efekcie dyskusji przedstawicieli  środowisk biznesowych związanych z transportem kolejowym, drogowym, żeglugą morską i śródlądową, portami morskimi  i śródlądowymi, a także centrami logistycznymi organizatorzy oczekują identyfikacji problemów i propozycji sposobu ich rozwiązania. Każda z wymienionych gałęzi transportu ma własną koncepcję rozwoju, lecz dla wzrostu gospodarczego Polski i Pomorza Zachodniego konieczne jest wypracowanie wspólnej strategii.

Pomysłodawca i dotychczasowy organizator konferencji wydawnictwo Kurier Kolejowy powierzyło  prawo do posługiwania się marką konferencji doświadczonemu podmiotowi, który daje perspektywy  rozwoju projektu, także przez jego umiędzynarodowienie. 

Źródło: Archiwum Kuriera Kolejowego

W 2019 roku organizatorem NAVIRAIL będzie Międzynarodowe Stowarzyszenie Europa- Północ- Wschód (Europe-North-East International Association, czyli ENEIA). Od 2009 roku ENEIA organizuje w Świnoujściu Baltic Business Forum. Stowarzyszenie powołała grupa przedsiębiorców oraz  polityków, którzy w swojej działalności zawodowej i publicznej zajmują się gospodarką oraz polityką zagraniczną. ENEIA pracuje na rzecz propagowania zasad partnerstwa publiczno-prywatnego, współpracy nauki i biznesu jako sposobu na wspomaganie rozwoju gospodarczego i innowacyjności, tworzenia warunków do wymiany misji gospodarczych, szczególnie w Regionie  ABC (Adriatyk-Bałtyk-Morze Czarne). ENEIA jest jednym z nielicznych stowarzyszeń zajmujących się tym właśnie obszarem geograficznym. Na czele stowarzyszenia stoi Prezes Jacek Piechota, Minister Gospodarki w latach 2001-2005.

Za kontakty z partnerami wydarzenia odpowiadają:

Igor Dracz ( e-mail: i.dracz@eneia.pl ) Tel.: +48 539559555

Paweł Zbierzchowski ( e-mail: p.zbierzchowski@eneia.pl ) tel.: +48 729056349

Kurier Kolejowy będzie wspierał medialnie przedsięwzięcie. Na łamach pisma i w portalu www.kurierkolejowy.eu czytelnicy będą mogli zapoznać się z tematyką konferencji i otrzymają obszerną relację z jej przebiegu.

ENEIA zapowiada  otwarcie już wkrótce procedury rejestracji uczestników. Zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji NaviRail!