Kolej Białoruska (BŻD) zakończyła modernizację terminalu kontenerowego stacji Brześć Północny

Kolej Białoruska (BŻD) zakończyła modernizację terminalu kontenerowego stacji Brześć Północny

10 października 2019 | Źródło: Koleje Białoruskie / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Dla Kolei Białoruskich projekt modernizacji terminalu kontenerowego stacji Brześć Północny, z uwagi na rosnące natężenie przewozów, jest jednym ze strategicznych w rozwoju infrastruktury terminalowej i otwiera nowe perspektywy rozwoju przewozów towarowych w relacjacji wschód-zachód-wschód.

Fot. Koleje Białoruskie

Projekt zapoczątkowano w 2018 r. i był realizowany zgodnie z państwowym programem rozwoju systemu logistycznego i potencjału tranzytowego do 2020 r. W ramach projektu przeprowadzono prace związane z reorganizacją układu torów kolejowych, powiększono plac do przeładunku i składowania kontenerów, wyposażono w nowoczesny sprzęt dźwigowy, wysokowydajne maszyny podnoszące, w tym wysokiego składowania.

Łączna powierzchnia placu kontenerowego wynosi prawie 50 tysięcy metrów kwadratowych, w tym platforma technologiczna dla załadunku / rozładunku kontenerów za pomocą nowoczesnych wózków widłowych - 1700 metrów kwadratowych.

Obecnie obsługa zorganizowanych pociągów kontenerowych na węźle kolejowym w Brześciu, jadących w relacji wschód-zachód-wschód, na stacjach Brześć Północny i Brześć Wschodni wynosi 8 godzin 30 minut z przeładunkiem i 5 godzin bez przeładunku kontenerów. Kolej białoruska będzie nadal doskonalić technologię obsługi pociągów kontenerowych. Zwiększenie zdolności przeładunkowych i ich efektywne wykorzystanie zapewni dalsze skrócenie czasu ich postoju.

Działania te pozwalają zwiększyć średnie dzienne zdolności przeładunkowe kontenerów 1,5 raza, powierzchnię magazynową kontenerów 2 razy, w wyniku czego wzrasta atrakcyjność i konkurencyjność korytarza transportowego wschód - zachód - wschód przez Brześć.

Terminal Brześć Północny. Fot. Koleje Białoruskie.

Terminal kontenerowy na stacji Brześć Północny jest przykładem integracji rozwoju kolei białoruskiej i harmonizacji procesu technologicznego z sąsiednimi zarządami kolei. Nowa infrastruktura kompleksu terminalowego pozwala BŻD sprostać oczekiwaniom klientów w zakresie magazynowania, konsolidacji kontenerów i skrócenia czasu obsługi na terminalu.

Transfer towarów w tranzycie Chiny - Europa - Chiny przez Białoruś odbywa się na 3 przejściach granicznych Brześć / Terespol, Bruzgi / Kuźnica Białostocka i Svisłocz / Siemianiówka. Łączna przepustowość wszystkich białorusko-polskich przejść granicznych wynosi 50 par pociągów towarowych dziennie. Białoruska kolej ma rezerwę przepustowości na wszystkich przejściach polsko-białoruskich.

Ponad 10 milionów dolarów zostało przeznaczonych na projekt budowy terminalu kontenerowego stacji Brześć Północny. Kolej białoruska intensywnie inwestuje w odnowienie taboru i modernizację infrastruktury kolejowej, w tym w realizację projektów elektryfikacyjnych. Tak więc w ostatnich latach na realizację projektów inwestycyjnych przeznaczono około 3 miliardy USD, z czego ponad 1 miliard zainwestowano w rozwój szlaków komunikacyjnych przez Białoruś.

Czynnik prędkości, a także bezpieczeństwo i niezawodność tranzytu kolejowego przez Republikę Białorusi są kluczowymi elementami konkurencyjności białoruskich usług kolejowych w zakresie transportu kontenerów, które umożliwiają otwieranie dobrze rokujących tras, przyciąganie nowych klientów i zwiększanie natężenia ruchu.

Fot. Koleje Białoruskie

W okresie styczeń - lipiec 2019 r. Koleje Białoruskie przewiozły 178,3 tys. TEU w relacji Chiny - Europa - Chiny, czyli 107,1% w porównaniu z tym samym okresem w 2018 r. Koleje Białoruskie przywiązują szczególną uwagę do organizowania i zwiększania przeładunku kontenerów po stronie białoruskiej.

Według Wiaczesława Sanżarowskiego, zastępcy naczelnika Działu Obsługi Ładunków i Działalności Zagranicznej Kolei Białoruskich, „Ponad 80% ładunków w kontenerach transportowanych koleją białoruską do Europy jest obsługiwanych na węźle kolejowym w Brześciu na terminalu kontenerowym stacji Brześć-Północny”.

W krótkookresowej perspektywie prognozowany jest dynamiczny wzrost przewozu kontenerów. Do 2020 r. w kierunku wschód - zachód - wschód będzie przewożonych ponad 500 tysięcy TEU, a do 2025 r. 1 milion TEU rocznie.