Pol-Miedź Trans: Postępowanie na dostawę wagonów platform musi być powtórzone.

Pol-Miedź Trans: Postępowanie na dostawę wagonów platform musi być powtórzone.

10 października 2019 | Źródło: POL-MIEDŹ TRANS
PODZIEL SIĘ

Postępowanie na dostawę wagonów platform w ramach projektu dofinansowanego z POiŚ ogłoszone przez Pol-Miedź Trans musi być powtórzone. W pierwszym przetargu nie wpłynęła żadna ważnaj oferta.

Fot. Pol-Miedź Trans

Nie jest tajemnicą, że blisko 2 miliardy złotych do alokacji w ramach ogłoszonego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych konkursu wniosków o dofinansowanie w ramach: Oś Priorytetowa III - Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie 3.2 - Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny) zrobiło wrażenie na producentach taboru i urządzeń niezbędnych do przewozów kontenerów i ich obsługi w centrach logistycznych. Nie bez znaczenia są także warunki realizacji zamówień, w tym przede wszystkich krótki okres realizacji kreowany przez wymagany termin rozliczenia środków unijnych z bieżącej perspektywy czasowej.

Potencjalni wnioskodawcy w procesie przygotowania wniosków o dofinansowanie korzystali z oferty rzeczowej i cenowej otrzymanej wówczas od producentów. Skala ogłaszanych przetargów, warunki dostaw w tym termin realizacji spowodowały problemy w dostępności taboru i urządzeń oraz wzrost cen o 30 i więcej procent. Nic zatem dziwnego, że na przetarg ogłoszony przez Pol-Miedź Trans nie wpłynęła żadna ważna oferta.

Spółka ponownie ogłosiła przetarg, którego przedmiotem jest dostawa 100 szt. fabrycznie nowych wagonów podkontenerowych serii „S” (w tym 31 szt. nowych 4 osiowych wagonów 60’ serii Sgnss oraz 69 szt. nowych 6 osiowych wagonów 80’ serii Sggrss).

Po sesji pytań, które zostały zadane przez wykonawców w ramach pierwszego postępowania w dokumentacji przetargowej zostały wprowadzone zmiany. Całość przedmiotu zamówienia winna zostać dostarczona zamawiającemu w terminie do 24 miesięcy od dnia podpisania umowy (możliwe będzie dostarczanie wagonów partiami), zmniejszona została również wysokość wadium dla tego postępowania. Termin składania ofert upływa w dniu 12 listopada 2019r.