Portal Zduńskowolskie Wieści Kolejowe wystosował pismo do Ministra Infrastruktury

Portal Zduńskowolskie Wieści Kolejowe wystosował pismo do Ministra Infrastruktury

10 października 2019 | Źródło: Portal Zduńskowolskie Wieści Kolejowe
PODZIEL SIĘ

Portal Zduńskowolskie Wieści Kolejowe wystosował pismo do  Ministra Infrastruktury  w sprawie likwidacji peronów pasażerskich na linii kolejowej 131 oraz 146, co zdaniem autorów  uniemożliwi w przyszłości powrót pociągów osobowych ze Zduńskiej Woli do Częstochowy/ Tarnowskich Góry / Katowic. Przytaczamy treść pisma w oryginalnej brzmieniu.

 

Opuszczony dworzec kolejowy w Kłobucku. Fot. pl.wikipedia.orgFot.

Zduńska Wola, dnia 9.10.2019r.

Zduńskowolskie Wieści Kolejowe                                                                

 

Minister Infrastruktury i Budownictwa                       

Andrzej Adamczyk

ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa


dotyczy: likwidacji peronów pasażerskich na liniach kolejowych numer 131 i 146

 

Szanowny Panie Ministrze,

Zwracamy się do Pana ministra w sprawie interwencji w kwestii odbudowy peronów pasażerskich na liniach kolejowych numer 131 oraz 146. 17 września 2019r. PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na modernizację Magistrali Węglowej: LOT C – prace na linach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800) – Rusiec Łódzki (km 137,500). Jest to istotna inwestycja dla Województwa Łódzkiego jak i Śląskiego także z punktu odbudowania połączeń pasażerskich. Prędkość po modernizacji linii jaką mają osiągnąć pociągi ma wynieść 140 km/h, tym bardziej nie zrozumiały dla Nas jest brak modernizacji, a wręcz likwidacja obecnej infrastruktury pasażerskiej na stacjach Wręczyca, Kłobuck, Miedźno oraz Działoszyn. W naszej opinii takie podejście do kwestii dostępności do połączeń pasażerskich jest błędne     i nie znajduje uzasadnienia.

Wart przypomnienia jest przykład rewitalizowanej linii 146 Chorzew Siemkowice – Częstochowa, gdzie PKP PLK również podjęło niezrozumiałą decyzję dotyczą likwidacji peronów. Obecnie jednak województwo łódzkie zastanawia się nad uruchomieniem przewozów pasażerskich na tej linii, jednak z powodu braku odpowiedniej infrastruktury na linii 146 i braku oficjalnych decyzji władz samorządowych i zarządcy infrastruktury, perspektywa ta się oddala.

Pragniemy również zauważyć, że spółka Przewozy Regionalne była zainteresowana korzystaniem m.in. z peronów stacji Działoszyn. W roku 2018 przewoźnik otrzymał zgodę Urzędu Transportu Kolejowego  na uruchomienie wakacyjnego pociągu INTERREGIO relacji Katowice – Gdynia. Zgoda UTK na przydzielenie otwartego dostępu dotyczy trasy Katowice – Gdynia Główna – Katowice w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2024 r. (okres wykonywania przewozów od 1 lipca do 31 sierpnia danego roku)

Likwidację infrastruktury pasażerskiej na linii 131 oraz 146 można odbierać jako działania na szkodę Państwa, jako właściciela infrastruktury, a także samorządu i społeczeństwa. Brak tej infrastruktury spowoduje bowiem jeżeli nie obecnie to także w następnych latach brak możliwości ewentualnego odtworzenia obsługi pasażerskiej na tym obszarze w krótkim  czasie. Tym samym będzie to równoznaczne z trwałym wykluczeniem komunikacyjnym lokalnej społeczności Powiatów Kłobuckiego oraz Pajęczańskiego  i ograniczeniu możliwości rozwojowych.

Transport kolejowy ciągle dla wielu regionów pozostaje ważnym elementem integrującym i rozwojowym. W wielu miejscach transport kolejowy jest też jedyną, sensowną alternatywą dla rozwoju aktywności społecznej i zawodowej. Sytuacja taka ma też miejsce w przypadku linii kolejowej 131 oraz 146 i gmin na terenie Powiatu Kłobuckiego, Pajęczańskiego oraz Częstochowskiego.

Zmodernizowana linia 131 oraz 146 pozwoli ponownie na cywilizowany transport dla mieszkańców tego obszaru. Przy zastosowaniu nowoczesnego taboru i co ważne dostosowanego do potrzeb społecznych rozkładu jazdy połączenia pasażerskie staną się atrakcyjne. Jednakże, aby mogło to zostać zrealizowane konieczne jest utrzymanie infrastruktury pasażerskiej.  

W związku z tym wnioskujemy do Pana Ministra o interwencję w sprawie zachowania obecnych peronów jak i ich modernizację, dzięki temu trasa będzie w przyszłości, pełni gotowa do wznowienia ruchu pasażerskiego. Liczymy na pozytywne rozpatrzenie Naszej prośby.
 
Do wiadomości: - Marszałek Województwa Łódzkiego - Marszałek Województwa Śląskiego - Starosta Powiatu Kłobuckiego - Starosta Powiatu Pajęczańskiego - Starosta Powiatu Częstochowskiego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Wójt Gminy Popów - Wójt Gminy Miedźno - Wójt Gminy Wręczyca Wielka - Burmistrz Gminy i Miasta Pajęczno - Burmistrz Gminy i Miasta Kłobuck - Wójt Gminy Nowa Brzeźnica - Wójt Gminy Kiełczygłów - Wójt Gminy Rząśnia - Wójt Gminy Mykanów - Wójt Gminy Strzelce Wielkie - Lokalne media