GDDKiA ogłasza kolejny przetarg na budowę S1 od Mysłowic do Bielska-Białej

GDDKiA ogłasza kolejny przetarg na budowę S1 od Mysłowic do Bielska-Białej

12 października 2019 | Źródło: GDDKiA
PODZIEL SIĘ

Do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej Deneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała 11 października br. ogłoszenie o zamówieniu na realizację drogi ekspresowej S1 na odcinku Dankowice - Suchy Potok. Po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, ogłoszenie o przetargu pojawi się również na elektronicznej platformie zakupowej GDDKiA. Etap budowy inwestycji planowany jest na lata 2021-2023.

Fot. GDDKiA

Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie realizować zadanie w formule „Projektuj i buduj”, co oznacza, że w ramach zadania zaprojektuje i wykona nowy odcinek drogi oraz uzyska wszystkie niezbędne decyzje pozwalające na użytkowanie trasy. Umowa z wykonawcą planuje się podpisać w połowie 2020 roku. W ramach kontraktu wykonawca będzie miał obowiązek zaprojektować i wykonać, w szczególności:

 • drogę ekspresową S1 o długości 12,02 km,
 • węzły drogowe: Stara Wieś i Suchy Potok,
 • Miejsca Obsługi Podróżnych: Dankowice Wschód III i Dankowice Zachód II,
 • Obwód Utrzymania Drogowego z budynkiem administracyjno-socjalnym i budynkami towarzyszącymi zlokalizowany w obszarze węzła Stara Wieś,
 • obiekty inżynierskie w ciągu drogi S1 i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą S1,
 • urządzenia ochrony środowiska,
 • infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze S1 w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizacja deszczowa wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,
 • organizację ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • System Zarządzania Ruchem.

Cztery odcinki

To trzeci z czterech odcinków realizacyjnych S1 pomiędzy Mysłowicami i Bielsko-Białą. Dla odcinka I: węzeł Kosztowy II (z węzłem) - węzeł Oświęcim (bez węzła) oraz II: węzeł Oświęcim (z węzłem) - Dankowice postępowania przetargowe zostały już ogłoszone 10 października br.

Postępowanie przetargowe na IV odcinek realizacyjny stanowiący obwodnicę Oświęcimia, w ciągu DK44, o długość ok. 9 km planowany jest do ogłoszenia w grudniu br. Tym samym całość zadania realizacyjnego od Mysłowic do Bielska-Białej zostanie ogłoszona jeszcze w tym roku. Wszystkie odcinki realizowane będą w formule „Projektuj i buduj”.

Odcinek I: węzeł Kosztowy II (z węzłem) - węzeł Oświęcim (bez węzła), w zakres którego wchodzą:

 • droga ekspresowa o długości 12,865 km
 • obwodnica Bierunia o długości 2,1 km
 • trzy węzły drogowe: Kosztowy II, Lędziny, Bieruń
 • para Miejsc Obsługi Podróżnych o funkcji wypoczynkowo-usługowej: Lędziny Wschód (klasa II) oraz Lędziny Zachód (klasa III)

Odcinek II: węzeł Oświęcim (z węzłem) - Dankowice, w zakres którego wchodzą:

 • droga ekspresowa o długości 15,165 km
 • trzy węzły drogowe: Oświęcim, Wola, Brzeszcze

Odcinek III: Dankowice - węzeł Suchy Potok (z węzłem), w zakres którego wchodzą:  

 • droga ekspresowa o długości 12,02 km
 • dwa węzły drogowe: Stara Wieś, Suchy Potok
 • para Miejsc Obsługi Podróżnych o funkcji wypoczynkowo-usługowej: Dankowice Zachód (klasa) oraz Dankowice Wschód (klasa III)
 • obwód utrzymania drogowego

Odcinek IV: obwodnica Oświęcimia, długość ok. 9,04 km.

Źródło. GDDKiA

Ekspresowe połączenie na Śląsku

Budowa S1 od Bieska-Białej do Mysłowic to kolejny, po tzw. obejściu Węgierskiej Górki, odcinek, dzięki któremu trasa S1 będzie bezpieczną i wygodną drogą oraz ekspresowym połączeniem od granicy państwa w Zwardoniu aż do lotniska w Pyrzowicach i autostrady A1. Jej realizacja jest niezaprzeczalną szansą na rozwój, w szczególności dla mieszkańców Podbeskidzia, Małopolski i Śląska. To najdłuższy z planowanych do budowy lub przebudowy odcinków drogi S1. Pozwoli ominąć istniejący odcinek DK1 od Tychów do Bielska-Białej, z wieloma sygnalizacjami świetlnymi.

Trwa już budowa drugiej jezdni S1 od Pyrzowic do Podwarpia. W planach jest przebudowa istniejącego odcinka DK1 od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej, a dla tzw. Obejścia Węgierskiej Górki została podpisana umowa na realizację. Docelowo droga S1 będzie mieć długość 135 km.

Kalendarium

 • 30 czerwca 2016 r. - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
 • 15 marca 2017 r. - uzgodnienie przez ministra właściwego ds. transportu Programu Inwestycji
 • 10 października 2019 r. - ogłoszenie przetargów na odcinki realizacyjne I-II
 • 11 października 2019 r. - przekazanie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu na realizację S1 na odcinku Dankowice - węzeł Suchy Potok
 • październik 2019 r. - ogłoszenie o zamówieniu na realizację S1 na odcinku Dankowice - węzeł Suchy Potok (odcinek III)
 • grudzień 2019 r. - ogłoszenie przetargu na IV odcinek realizacyjny (obwodnica Oświęcimia w ciągu DK44)
 • kwiecień 2020 r. - planowane zawarcie umowy na realizację inwestycji w formule „Projektuj i buduj” dla odcinków I-III
 • lipiec 2020 r. - planowane zawarcie umowy na realizację inwestycji w formule „Projektuj i buduj” dla odcinka IV
 • 2021 - 2023 - planowany okres budowy