Oferty na montaż barier ochronnych, wykonanie oznakowania poziomego, pionowego i ogrodzenia na A1

Oferty na montaż barier ochronnych, wykonanie oznakowania poziomego, pionowego i ogrodzenia na A1

15 października 2019 | Źródło: GDDKiA
PODZIEL SIĘ

Poznaliśmy oferty na roboty zmierzające do ukończenia budowy autostrady A1 na odcinku Częstochowa Północ - Częstochowa Blachownia. Wszystkie realizowane będą w formule „Buduj”. 20 września 2019 r. Katowicki oddział GDDKiA wszczął trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Fot. GDDKiA

Zlecenie realizacji robót mających na celu ukończenie tej inwestycji w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, miało na celu zwiększenie dostępu do udziału w realizacji robót podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Działanie takie powinno jednocześnie zaowocować zwiększeniem konkurencji między wykonawcami.

Wychodząc naprzeciw potencjalnym wykonawcom GDDKiA zorganizowała dwa spotkania, na których udzieliła wyczerpujących odwiedzi na pytania dotyczące trzech przedmiotowych postepowań. Spotkania odbyły się 25 września i 4 października br. Wzięli w nich udział przedstawiciele 13 podmiotów.

Efektem tych spotkań są oferty złożone w postepowaniach:

1. Montaż barier ochronnych na odcinku autostrady A1 węzeł Częstochowa Północ - węzeł Częstochowa Blachownia wraz z włączeniem autostrady A1 do drogi krajowej nr 1 na węźle Częstochowa Północ. Zamówienie obejmuje wykonanie i zainstalowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu w zakresie barier ochronnych autostrady A1 dla udrożnienia ruchu na autostradzie A1 z włączeniem jej do drogi krajowej nr 1 na węźle Częstochowa Północ. Roboty mają być ukończone w terminie 2 miesięcy od daty podpisania umowy.

Wpłynęły 2 oferty.

Oferta z najniższą ceną wynosi 14 459 129,70 zł, a z najwyższą 18 999 397,95 zł.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 27 416 175,01 zł brutto.

2. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na odcinku autostrady A1 węzeł Częstochowa Północ - węzeł Częstochowa Blachownia wraz z włączeniem autostrady A1 do drogi krajowej nr 1 na węźle Częstochowa Północ. Zamawiający wymaga, aby roboty zostały ukończone w terminie 2 miesięcy od daty podpisania umowy dla robót związanych z udrożnieniem ruchu (z dopuszczalnym zastosowaniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego). Całkowite zakończenie przedmiotu umowy uwzgledniające docelowe oznakowanie poziome grubowarstwowe to 30 czerwca 2020 r.

Wpłynęły 2 oferty.

Oferta z najniższą ceną wynosi 22 827 098,66 zł, a z najwyższą 26 380 153,86 zł.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 9 903 672,65 zł brutto.

3. Wykonanie ogrodzenia autostrady A1 węzeł Częstochowa Północ - węzeł Częstochowa Blachownia wraz z włączeniem autostrady A1 do drogi krajowej nr 1 na węźle Częstochowa Północ. Roboty mają być ukończone w terminie 2 miesięcy od daty podpisania umowy.

Wpłynęły 4 oferty.

Oferta z najniższą ceną wynosi 10 417 977,00 zł, a z najwyższą 15 729 240,00 zł.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 10 890 832,84 zł brutto.

Komisja przetargowa przeanalizuje złożone oferty. Podpisanie umów dla tych zadań planowane jest jeszcze w październiku br.

Równolegle trwają intensywne prace na budowie A1

10 października dzięki uzyskaniu decyzji zezwalającej na użytkowanie części obiektu 352a na węźle Częstochowa Północ możliwe było poprowadzenie ruchu po łącznicy (BC) węzła. Pozwoliło to na otwarcie kolejnych frontów robót na węźle oraz na ciągu głównym autostrady. Te działania w znacznym stopniu przybliżają nas do zakończenia prac na tym węźle. Z początkiem października zostało zrealizowane ponad 50 % zakresu robót związanych z ułożeniem nawierzchni betonowej na ciągu głównym autostrady. Trwają prace na wszystkich frontach robót.

 

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykuł  Bezumowne korzystanie ze stacji pasażerskich PKP – Prezes UTK podtrzymał swoje stanowisko. Bezumowne korzystanie ze stacji pasażerskich PKP – Prezes UTK podtrzymał swoje stanowisko.
Następny artykuł „Kolejowe perły architektury” – relacja „Kolejowe perły architektury” – relacja