SKM przedstawia plany rozwoju

SKM przedstawia plany rozwoju

21 października 2019 | Źródło: SKM Warszawa
PODZIEL SIĘ

W poniedziałek, 21 października br. na terenie stacji techniczno-postojowej SKM na warszawskich Szcześliwicach odbyła się konferencja prasowa z udziałem Alana Beroud, Prezesa Zarządu Szybkiej Kolei Miejskiej, podczas której przedstawione zostały plany Spółki na najbliższe lata.

Fot. SKM Warszawa

– Nowe wyzwania dla Spółki koncentrują się na trzech aspektach. Pierwszy to obszar inwestycyjny związany z ogłoszeniem przetargu i finalnie z zakupem nowego taboru, drugi to obszar przewozowy czyli m.in. optymalizacja procesu przejazdu poprzez tzw. eco driving, trzeci to obszar remontowy związany m.in. z terenem zaplecza techniczno-postojowego, na którym Państwa gościmy – chcemy uregulować stan prawny i stać się jego właścicielem – powiedział Alan Beroud, Prezes Zarządu SKM.

Prezes zapewnił, że w związku z odstąpieniem od umowy z PESA, najpóźniej do końca tego roku zostanie ogłoszony nowy przetarg na dostawę nowych pojazdów dla SKM. Jest to zadanie mające obecnie najwyższy priorytet, do realizacji którego został powołany specjalny zespół roboczy złożony z pracowników Spółki. Zamówienie będzie dotyczyć dostawy 21 nowych pojazdów wraz ze świadczeniem obsługi na poziomie utrzymania P1 – P4 dla każdego pojazdu, przeszkoleniem pracowników SKM oraz dostawą symulatora jazdy. Z przeprowadzonego rozeznania rynku w obszarze produkcji nowego taboru wynika, że przy założonym harmonogramie działań, możliwe jest otrzymanie zamówionych pojazdów do końca 2022 roku, co pozwoli na zachowanie przyznanego dofinansowania z Funduszy UE dla SKM.

Fot. SKM Warszawa

Kolejnym zadaniem stojącym przed SKM jest digitalizacja procesów związanych z utrzymaniem posiadanego taboru oraz wyposażenie obsługi pociągów SKM w nowoczesne i innowacyjne rozwiązania oraz narzędzia informatyczne. Przyspieszy to obieg informacji, pozwoli szybciej reagować na ewentualne problemy czy usterki, a w efekcie przełoży się na większą dostępność i niezawodność posiadanego taboru. Taka zmiana będzie miała bezpośredni wpływ nie tylko na większą liczbę dostępnych pojazdów przy tym samym stanie taboru, ale także na wzrost jakości przewozów i wygodę pracowników. W tym obszarze równie ważny jest także eco driving, realizowany przez maszynistów SKM, oznaczający nie tyko oszczędność energii elektrycznej, co ma pozytywny wpływ na finanse Spółki, ale przed wszystkim jego wymiar ekologiczny. To wszystko umożliwi Szybkiej Kolei Miejskiej budowanie pozycji wiodącego operatora w podsystemie kolejowego transportu szynowego na terenie aglomeracji warszawskiej.

– Jednym z moich osobistych celów jest praca nad tym, aby wybór transportu szynowego w mieście i podwarszawskich gminach w drodze do centrum stolicy czy zagłębi biurowych był kwestią tzw. pierwszego wyboru, jakim dzisiaj jest niestety indywidualny transport samochodowy – dodał Alan Beroud.

Oczywiście, nie będzie to możliwe bez sprawnej realizacji inwestycji w rozbudowę infrastruktury kolejowej w obrębie Warszawskiego Węzła Kolejowego przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Zadania te mają zostać zrealizowane zgodnie z zapowiedziami w najbliższej przyszłości. Od tego też zależy dalszy rozwój połączeń SKM w okresie najbliższych 6-8 lat. Plany rozwojowe obejmują wydłużenie linii S9 na południe do Piaseczna, a na północy do Zegrza czy uruchomienie nowej linii łączącej Ożarów Mazowiecki z Rembertowem przez Warszawę Gdańską. Oprócz aspektów ściśle powiązanych z modernizacją infrastruktury kolejowej przez PKP PLK, do najważniejszych zadań stojących przed SKM należy poprawa oferty przewozowej na liniach S1, S2 i S3 poprzez zastosowanie nowego, krótszego taboru, umożliwiającego łączenie go w tzw. podwójnym zestawieniu i zapewnienie dzięki temu większej liczby miejsc dla pasażerów, współpraca z Kolejami Mazowieckimi poprzez koordynację rozkładów jazdy oraz lobbowanie w kwestii zmiany priorytetu w ruchu pociągów na rzecz pociągów aglomeracyjnych.