Komunikat MI w związku z publikacjami medialnymi dot. mandatów za przekroczenie prędkości

Komunikat MI w związku z publikacjami medialnymi dot. mandatów za przekroczenie prędkości

25 października 2019 | Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
PODZIEL SIĘ

W związku z pojawiającymi się publikacjami medialnymi Ministerstwo Infrastruktury informuje, że nie prowadzi prac mających na celu zmianę wysokości mandatów karnych za przekroczenie prędkości. Obszar ten pozostaje poza właściwością MI. Kwestie te określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Fot. policja.gov.pl