PKP TELKOL bierze udział w rządowym programie poprawy kolejowego dostępu do polskich portów morskich

PKP TELKOL bierze udział w rządowym programie poprawy kolejowego dostępu do polskich portów morskich

31 października 2019 | Źródło: PKP Telkol
PODZIEL SIĘ

PKP TELKOL sp. z o.o., jako spółka z Grupy PKP będzie realizowała roboty branży teletechnicznej na stacji Gdynia Port dla Budimex S.A. Obecnie obie Spółki czekają na akceptację umowy podwykonawczej przez Inwestora  tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Fot. PKP Telkol

Port Gdynia wraz z infrastrukturą towarzyszącą zajmuje obszar około 70 ha, na którym znajduję się ponad 160 km torów i 400 rozjazdów. Dzięki jednej z największych inwestycji z Krajowego Programu Kolejowego polskie porty będą w stanie zwiększyć swój potencjał dzięki obsłudze znacznie dłuższych składów pociągów. Czas rozładunków i załadunków skróci się od kilku do kilkudziesięciu minut.

- PKP TELKOL od samego powstania po połączeniu PKP Utrzymanie i PKP Budownictwo sukcesywnie zwiększa portfel zamówień o kontrakty utrzymaniowe i infrastrukturalne realizowane dla branży kolejowej.  Doświadczony i wykwalifikowany personel pracowniczy, jak również zasób odpowiedniej technologii, maszyn i sprzętu pozwala należycie wykonywać roboty dla kontrahentów spółki. Wykonanie prac branży teletechnicznej na stacji Gdynia Port daje możliwość dołożenia przysłowiowej cegiełki do realizacji kluczowej dla polskiej gospodarki inwestycji infrastrukturalnej  zwiększającej konkurencyjność polskich portów w obszarze basenu Morza Bałtyckiego – powiedział Mirosław Gilarski Prezes Zarządu PKP TELKOL sp. z o.o.       

Zakres prac PKP TELKOL sp. z o.o. będzie obejmował budowę linii telekomunikacyjnej podstawowej w relacji:  LCS Gdynia Port – Rumia, LCS Gdynia Port – Gdynia Chylonia, LCS Gdynia Port – Gdynia Głowna, LCS Gdynia Port Nastawnia GPA – nastawnia P1 – nastawnia P2 – LCS Gdynia Port.

Dodatkowo spółka PKP TELKOL będzie odpowiedzialna za budowę urządzeń łączności dyspozytorskiej przewodowej, budowę urządzeń radiołączności kolejowej oraz budowę urządzeń monitoringu CCTV.

 - Prace w zakresie wykonania branży teletechnicznej na stacji Gdynia Port będą realizowane  jednocześnie przy wykonywanych w tym samym czasie robotach branży mostowej i kolejowej. Jest to duże wyzwanie logistyczne i organizacyjne, jednakże PKP TELKOL posiada doświadczenie przy realizacji podobnych kontraktów liniowych m.in. spółka realizuje prace na linii kolejowej: LK 219, E 30 – gdzie swój zakres robót musi wykonywać w uzgodnieniu z innymi branżami. Spółka nie poprzestaje na realizacji robót na stacji Gdynia Port. Obecnie trwają rozmowy z kluczowym  partnerem spółki w zakresie realizacji prac branży teletechnicznej na stacji Szczecin Port i Świnoujście Port -  zaznaczył Jerzy Szmit Członek Zarządu PKP TELKOL sp. z o.o.

PKP TELKOL (do końca roku 2017 pod nazwą PKP Utrzymanie) zajmuje się utrzymaniem w sprawności urządzeń telekomunikacyjnych, służących do bezpiecznego prowadzenia ruchu pociągów. Na przełomie lat 2017 / 2018 spółka połączyła się z PKP Budownictwo sp. z o.o. przejmując jej udziały. Kapitał zakładowy spółki wynosi 90 769 500,00 PLN. Właścicielem 100% udziałów w PKP TELKOL spółka z o.o. jest PKP S.A.