Manewry Jednostek Bezzałogowych w Porcie Gdynia

Manewry Jednostek Bezzałogowych w Porcie Gdynia

31 października 2019 | Źródło: Port Gdynia
PODZIEL SIĘ

Port Gdynia jest uniwersalnym portem multimodalnym w europejskiej sieci transportowej TEN- T. Owa przewaga, to między innymi przewaga technologiczna, wynikająca z wprowadzania innowacyjnych zmian, uwzględniających nieodległą przyszłość. Wierzymy, iż należy wychodzić naprzeciw potrzebom rynku, przewidując kierunek rozwoju branży morskiej i jako lider, być inicjatorem zmian i wytyczać trendy wśród europejskich portów morskich, podobnie jak w przypadku systemu AntyDron.

Fot. Port Gdynia / Tadeusz Urbaniak

Obecnie Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. bada wiele odrębnych zagadnień związanych z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu autonomiczności o rożnym stopniu. Naszym celem jest utworzenie silnego i skoncentrowanego punktu na mapie Polski, gdzie w drodze współpracy podmiotów zaangażowanych w rozwój sektora jednostek autonomicznych i bezzałogowych, będą podejmowane nowatorskie inicjatywy rozwojowo-badawcze.

Jednostką manewruje Adam Maller Prezes Zarządu ZMPG. Fot, Port Gdynia / Tadesusz Urbaniak

Celem przeprowadzenia Manewrów Jednostek Bezzałogowych w Porcie Gdynia jest zbadanie szeroko rozumianych zależności między jednostkami bezzałogowymi oraz innymi elementami infrastruktury portowej, czy jednostkami załogowymi. Z uwagi na konieczność przygotowania się do obsługi tego typu statków w Porcie Gdynia, podejmujemy inicjatywy, które w przyszłości pozwolą nam stworzyć odpowiednią infrastrukturę, a co za tym idzie, sprawnie wejść w nowy etap rozwoju żeglugi morskiej. Będzie to możliwe po uprzednim zbadaniu wielu aspektów z tym związanych.

Fot. Port Gdynia / Tadeusz Urbaniak

Manewry / Testy jednostek bezzałogowych w Porcie Gdynia pozwolą poznać kwestie związane z:

  • poruszaniem się jednostek bezzałogowych w kanałach portowych
  • możliwościami zastosowania systemu RTK z systemami jednostek bezzałogowych 
  • przygotowaniem danych wejściowych do nowego systemu IT dla jednostek bezzałogowych
  • we współpracy z systemem RTK i innymi systemami funkcjonującymi w Porcie
  • zależnościami jednostek bezzałogowych podczas wykonywania manewrów
  • identyfikacją oraz określeniem warunków brzegowych w aspekcie bezpieczeństwa poruszania się jednostek bezzałogowych względem innych statków oraz infrastruktury portowej
  • identyfikacją oraz określeniem warunków brzegowych w aspekcie infrastruktury portowej niezbędnej do obsługi jednostek MASS
  • pracą jednostek bezzałogowych przeprowadzających inspekcję wizualną nabrzeży
  • pracą jednostek bezzałogowych dokonujących specjalistycznych pomiarów w tym sondażu dna za pomocą sondy 3D
  • określeniem możliwości przekazywania informacji między dwoma jednostkami bezzałogowymi w trakcie wykonywania manewrów.

W drodze analiz oraz posiadanych doświadczeń będziemy mogli wnieść swój wkład do dopiero tworzonych przez IMO oraz MGMiŻŚ przepisów.