Wrzesień w przewozach towarowych

Wrzesień w przewozach towarowych

01 listopada 2019 | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

We wrześniu koleją przewiezionych zostało 19,6 mln ton. ładunków, praca przewozowa wyniosła 4,6 mld tonokilometrów, a praca eksploatacyjna 6,7 mln pociągokilometrów. Są to wartości odpowiednio o 4,7% , 8,5% i 10,4% mniejsze niż we wrześniu 2018 r.

Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

Od stycznia do końca września przewoźnicy kolejowi przetransportowali 178 mln ton, tj. o ponad 4,9% mniej niż w roku poprzednim. Praca przewozowa w tym okresie wyniosła 42,2 mld tonokilometrów, 61,7 mln pociągokilometrów, odpowiednio mniej o 4,9% i 6,1%.

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego
Źródło: Urząd TRansportu Kolejowego

Udział przewoźników wg masy towarów  styczeń -  wrzesień 2019 roku (udział>0,5%)
Share of RUs in terms of weight January - August 2019 (share>0.5%)

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

Wyniki za 2019 r. charakteryzują się niższymi wartościami przewozów niż w zeszłym roku. - Największy wpływ na spadki przewozów, wg dotychczas dostępnych danych, ma mniejsza liczba przewozów towarów związanych z budownictwem, sektorem energetycznym oraz przemysłem ciężkim. Funkcjonowanie przewoźników kolejowych w swojej tradycyjnej roli, jako przedsiębiorców gwarantujących przewóz towarów masowych jest w bardzo dużym stopniu zależne od przebiegu dużych projektów infrastrukturalnych czy stopnia zapotrzebowania sektora energetycznego. Dlatego tak ważne jest stwarzanie nowych możliwości wykorzystania transportu kolejowego - podsumowuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

Udział przewoźników wg pracy przewozowej styczeń - wrzesień 2019 roku (udział>0,5%)

Share of RU in terms of transport performance January - August 2019 (share>0.5%)

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

Średnia odległość przewozu 1 tony ładunków przez przewoźników wyniosła we wrześniu 234 kilometry i była niższa o blisko 10 km w porównaniu z wrześniem ubiegłego roku.

 

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykuł 18 mln pasażerów więcej niż przed rokiem 18 mln pasażerów więcej niż przed rokiem
Następny artykuł Rozwój transportu towarów w Polsce Rozwój transportu towarów w Polsce