Grupa ZUE z umową na przebudowę trasy tramwajowej w Szczecinie

Grupa ZUE z umową na przebudowę trasy tramwajowej w Szczecinie

04 listopada 2019 | Źródło: Grupa ZUE
PODZIEL SIĘ

Grupa ZUE podpisała umowę z Gminą Miasto Szczecin na realizację zadania pn. „Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle Wyszyńskiego oraz placu Szarych Szeregów”. Wartość kontraktu wynosi 36,5 mln zł netto (44,9 mln zł brutto). Termin realizacji to 450 dni od dnia zawarcia umowy.

Fot. pl.wikipedia.org

Przedmiotem zawartej umowy jest przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle Wyszyńskiego oraz na placu Szarych Szeregów w Szczecinie.

Prace będą wykonywane na ulicy Wyszyńskiego i obejmą m.in. przebudowę infrastruktury tramwajowej, drogowej oraz częściowo uzbrojenie podziemne. Powstaną też nowe przystanki, a  perony zostaną przebudowane. Na torowisku pojawi się dodatkowa dwukierunkowa relacja tramwajowa na kierunku Wyszyńskiego – Stocznia Szczecińska. Długość projektowanych torów to blisko 1150 m toru pojedynczego.

W ramach umowy przebudowane zostanie również torowisko na placu Szarych Szeregów. Prace obejmą sieć trakcyjną, system ogrzewania i sterowania zwrotnic, smarownice oraz częściowo uzbrojenie terenu. Długość przebudowywanych torów to prawie 900 m toru pojedynczego.

Umowa w Szczecinie to kolejny projekt, jaki zrealizujemy na rynku infrastruktury miejskiej. Z sukcesem realizujemy nasz plan zwiększania udziału tego segmentu w naszym portfelu zamówień. Obecnie pracujemy nad 18 zleceniami z zakresu infrastruktury miejskiej w różnych miastach Polski. Całościowy portfel zamówień Grupy ZUE opiewa obecnie na ok. 2 mld zł – powiedział Wiesław Nowak, Prezes Zarządu ZUE S.A.  

 

Głównym przedmiotem działalności spółek Grupy ZUE jest projektowanie oraz realizacja w formule generalnego wykonawstwa kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. roboty ziemne i budowa podtorza, systemy odwadniające oraz obiekty inżynierskie i kubaturowe, w tym stacje).

ZUE S.A. posiada szerokie kompetencje w świadczeniu usług w zakresie budowy i modernizacji systemów zasilania infrastruktury tramwajowej oraz budowy i modernizacji tramwajowej i kolejowej sieci trakcyjnej. Przedmiot działalności spółki obejmuje także świadczenie usług bieżącego utrzymania systemów infrastruktury miejskiej tj. torowisk i trakcji, systemów zasilania oraz oświetlenia.

Opracowywanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla branży budownictwa komunikacyjnego jest realizowane poprzez BPK Poznań Sp. z o.o. Działalność handlowa Grupy prowadzona jest poprzez przejętą w kwietniu 2015 r. firmę Railway gft Polska Sp. z o.o., kontynuującą działalność prowadzoną  dotychczas przez ThyssenKrupp GfT Polska.

Od 2010 roku akcje ZUE S.A. są notowane na GPW. Większościowym akcjonariuszem, posiadającym 62,53% akcji, jest Wiesław Nowak, pełniący funkcję Prezesa Zarządu Spółki.