Wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM w związku z przebudową stacji Warszawa Rembertów

Wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM w związku z przebudową stacji Warszawa Rembertów

14 listopada 2019 | Źródło: Koleje Mazowieckie
PODZIEL SIĘ

Od 18 do 25 listopada 2019 r. wystąpią znaczne utrudnienia w ruchu pociągów na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Rembertów – Sulejówek Miłosna. Część połączeń będzie odwołana, część będzie kursowała w skróconej relacji. Dla zmniejszenia uciążliwości związanych z przebudową, Koleje Mazowieckie i ZTM Warszawa będą wzajemnie honorować bilety, według poniższych zasad.

Fot. Koleje Mazowieckie

Bilety KM (wszystkich rodzajów do odpowiednich stacji, strefowe oraz sieciowe) będą honorowane:

 1. w pociągach SKM linii S2 na odcinku Warszawa Zachodnia – Sulejówek Miłosna (w obu kierunkach);
 2. w uruchamianych przez ZTM autobusach (na wskazanych odcinkach) linii nr:
 • 123 (Dw. Wschodni – Pl. Szembeka przez Wiatraczną),
 • 143 (GUS – Rembertów Kolonia),
 • 173 (Dw. Wschodni – Stara Miłosna), Zachodnia – Sulejówek Miłosna (w obu kierunkach),
 • 183 (Wiatraczna – Zielona),
 • 198 (PKP Wesoła – Stara Miłosna (Ułańska)),
 • 514 (Metro Politechnika – Wola Grzybowska),

oraz w autobusach i tramwajach na odcinkach pokrywających się z trasami powyższych linii;

       3. w autobusach i tramwajach obsługujących ciągi:

 • Pl. Zawiszy – Al. Jerozolimskie – Aleja i Most Poniatowskiego – Al. Waszyngtona – Grochowska – Płowiecka – Bronisława Czecha – Stara Miłosna (Ułańska),
 • Dw. Wschodni – Rondo Waszyngtona,
 • Dw. Wschodni – Wiatraczna.

Bilety ZTM (wszystkich rodzajów, z uwzględnieniem stref biletowych) będą honorowane w pociągach KM na odcinku Warszawa Zachodnia – Sulejówek Miłosna (w obu kierunkach).

Koleje Mazowieckie przypominają, że Pasażerowie z biletami „kartonikowymi” ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są obowiązani do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny rozpoczęcia przejazdu w formacie 24-godzinnym, czyli np.  18.11. godz. 06:55, a posiadacze biletów zakodowanych na WKM muszą je uprzednio aktywować.