Umowa podpisana, bariery ochronne na obwodnicy Częstochowy będą zamontowane, ale opóźnienie jest...

Umowa podpisana, bariery ochronne na obwodnicy Częstochowy będą zamontowane, ale opóźnienie jest...

14 listopada 2019 | Źródło: GDDKiA
PODZIEL SIĘ

GDDKiA podpisała umowę na montaż barier ochronnych na budowanej obwodnicy Częstochowy w ciągu A1. To już przedostatnia umowa przed udostępnieniem jezdni autostrady kierowcom. Ostatnia będzie dotyczyła ekranów - dzisiaj zostały otwarte oferty.

Fot. GDDKiA

Umowa dotycząca barier ochronnych podpisana

Usługę zrealizuje Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Prowerk z Krakowa, które zaoferowała wykonanie zadania za ok. 14,5 mln zł, z terminem realizacji do dwóch miesięcy od daty podpisania umowy.

Wyrok KIO korzystny… ale czas ucieka

Przypominamy, że podpisanie umowy zostało przesunięte w czasie z uwagi na złożenie przez jednego z potencjalnych wykonawców odwołania od wyboru oferty do Krajowej Izby Odwoławczej. KIO wydała wczoraj korzystny dla GDDKiA wyrok, który umożliwił zakończenie postępowania przetargowego.

Czwarta umowa

Aby udostępnić do ruchu ten prawie 20 km odcinek autostrady A1 do tej pory GDDKiA podpisała już umowy:

  • 14 listopada 2019 r. na montaż barier ochronnych 
  • 8 listopada 2019 r. na wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
  • 31 października 2019 r. na wykonanie ogrodzenia
  • 25 lipca 2019 r. na kontynuację robót związanych z budową autostrady A1 na odcinku węzeł Rząsawa - węzeł Blachownia w zakresie robót zabezpieczających.

Ostatnia umowa przed dopuszczeniem do ruchu

30 października 2019 r. wystartował przetarg nieograniczony na montaż ekranów akustycznych na dwunastu obiektach mostowych. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności montaż ekranów akustycznych na obiektach mostowych, obsługę geodezyjną, montaż drzwi technicznych oraz wykonanie robót poprawkowych zabezpieczenia antykorozyjnego słupów stalowych ekranów akustycznych.

W przetargu wpłynęły cztery oferty. Najtańszą z nich złożyła firma World Acoustic Group S.A. z Lublina na kwotę 2 332 449,00 zł (brutto), deklarując wydłużenie okresu gwarancji o 2 lata. Najdroższą złożyło Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe GOMIBUD Sp. z o.o. z Borek Szlacheckich na kwotę 3 890 428,75 zł (brutto) deklarując wydłużenie okresu gwarancji o 5 lat. Zamierzamy przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 5 563 972,16 zł. Następnym etapem będzie przeprowadzenie badania i oceny złożonych ofert, co pozwoli na dokonanie wyboru najkorzystniejszej z nich. Kryteria oceny ofert to cena, która stanowi 60%, oraz przedłużenie okresu gwarancji, w wadze 40%.

Harmonogram postepowania na montaż ekranów

  • 30 października 2019 r. - wszczęcie postepowania przetargowego
  • 4 listopada 2019 r. - spotkanie z potencjalnymi wykonawcami
  • 14 listopada 2019 r. - termin składania ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą (przy braku odwołań) planowane jest na przełomie listopada i grudnia 2019 r.

Roboty mają zostać ukończone w terminie pięciu miesięcy od daty podpisania Umowy. Jednocześnie dopuszczamy możliwość zastosowania wypełnienia tymczasowego w zakresie możliwości uzyskania pozwolenia na użytkowanie, w terminie 45 dni od daty podpisania.

Udostępnienie autostrady

Zarówno awaria wodociągu jak i odwołanie od wyboru oferty na wykonanie barier ochronnych na autostradzie, wpływają bezpośrednio na termin udostępnienia jej do ruchu. Przypomnijmy, że na wiadukcie drogowym nr 356 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 483, podczas pierwszej próby szczelności doszło do rozszczelnienia wodociągu. Projekt przebudowy wodociągu przygotowany przez firmę Salini obarczony był wadą.

Na termin oddania może jeszcze wpłynąć, obecnie rozpatrywane przez Inżyniera Kontraktu, roszczenie wykonawcy o przedłużenie czasu na ukończenie z tytułu wystąpienia niezależnych od wykonawcy czynników zakłócających i utrudniających wykonywanie robót na realizowanym kontrakcie.