Kolejne rozstrzygnięcia na obwodnicy Częstochowy.

Kolejne rozstrzygnięcia na obwodnicy Częstochowy.

21 listopada 2019 | Źródło: GDDKiA
PODZIEL SIĘ

Już wkrótce ruszy montaż ekranów akustycznych na dwunastu obiektach mostowych na odcinku autostrady A1 od węzła Częstochowa Północ do węzła Częstochowa Blachownia. Dzisiaj wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę.

 • Znamy najkorzystniejszą ofertę w ostatnim przetargu przed oddaniem do ruchu obwodnicy Częstochowy w ciągu autostrady A1
 • Będzie to piąta umowa, którą podpiszemy z wykonawcami przed dopuszczeniem tej trasy do ruchu.
 • Przed końcem roku kierowcy ominą Częstochowę nowym odcinkiem A1
Fot. GDDKiA

Umowa na montaż ekranów akustycznych obiektach mostowych

W ramach tej umowy wykonawca będzie miał równie wykonanie obsługi geodezyjnej, montaż drzwi technicznych oraz wykonanie robót poprawkowych zabezpieczenia antykorozyjnego słupów stalowych ekranów akustycznych.

Na ogłoszone 30 października 2019 r. postępowanie przetargowe wpłynęły cztery oferty:

 1. Flora Bis Sp. z o.o. - 3 046 037,19 zł
 2. Wonat Sp. z o.o. - 3 479 467,05 zł
 3. Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe GOMIBUD Sp. z o.o. - 3 890 428,75 zł
 4. World Acoustic Group S.A. - 2 332 450,16 zł

Najtańsza oferta firmy World Acoustic Group S.A. został odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. – Wykonawca został  wezwany do złożenia wyjaśnień w zakresie ceny złożonej oferty i nie odniósł się do niniejszego wezwania.

Najkorzystniejsza oferta

Za najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Flora Bis Sp. z o.o. z Krzepic, oferującą wykonanie zadania za ponad 3 miliony złotych, jednocześnie deklarując przedłużenie okresu gwarancji jakości o 5 lat. Zamierzaliśmy przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 5 563 972,16 zł. Przypominamy, że przyjęliśmy kryteria oceny ofert w postaci ceny, która stanowiła 60%, oraz przedłużenia okresu gwarancji, w wadze 40%.

Pięć umów przed dopuszczeniem do ruchu

Aby udostępnić do ruchu ten prawie 20 km odcinek autostrady A1 do tej pory GDDKiA zawarła już umowy:

 • 25 lipca 2019 r. na kontynuację robót związanych z budową autostrady A1 na odcinku węzeł Rząsawa – węzeł Blachownia w zakresie robót zabezpieczających.
 • 31 października 2019 r. na wykonanie ogrodzenia
 • 8 listopada 2019 r. na wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
 • 14 listopada 2019 r. na montaż barier ochronnych 
 • początek grudnia 2019 r. (przy braku odwołań) na montaż ekranów akustycznych na obiektach mostowych

Wykonawcom realizującym wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz montażu ogrodzenia udostępniliśmy teren budowy w zakresie wykonywanych robót odpowiednio 19 i 13 listopada.

Dzisiaj tj. 21 listopada br. plac budowy zostanie udostępniony wykonawcy odpowiedzialnemu za montaż barier ochronnych.

GDDKiA podtrzymuje deklaracje w sprawie udostępnienia A1 koło Częstochowy

Roboty zabezpieczające na trasie głównej na A1 pomiędzy węzłami Częstochowa Północ i Częstochowa Blachownia znajdują się już w końcowej fazie.

Pomimo wystąpienia nieprzewidzianych poprawek po poprzednim wykonawcy skutkujących wydłużeniem czasu ukończenia robót zabezpieczających na kontrakcie o 38 dni, tj. z 15 listopada na 23 grudnia 2019 r. realne jest dotrzymanie wcześniej składanych deklaracji.

Mobilizacja wykonawcy robót zabezpieczających oraz deklaracje wykonawców, z którymi ostatnio zawarte zostały umowy na wykonanie ogrodzenia, oznakowania poziomego i pionowego oraz barier ochronnych, wskazują, że przed końcem roku kierowcy ominą Częstochowę nowym odcinkiem A1. O postępie prac będziemy informować.