Przewozy towarowe w październiku 2019 r.

Przewozy towarowe w październiku 2019 r.

01 grudnia 2019 | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

W październiku przewoźnicy łącznie przewieźli blisko 21,4 mln ton ładunków. Ten wynik jest najwyższy ze wszystkich miesięcy w 2019 r. Jednak w stosunku do października 2018 r. wartość ta jest niższa o 5,5%.

Źródło. Urząd Transportu Kolejowego

 

Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

Praca przewozowa w październiku wyniosła ponad 5 mld tonokilometrów, zaś praca eksploatacyjna blisko 7,5 mln pociągokilometrów, co oznacza, że wartości te były odpowiednio niższe o 8,6% oraz 6,7%.  W okresie styczeń – październik koleją przetransportowano blisko 199 mln ton towarów. Praca przewozowa wyniosła 47,2 mld tonokilometrów, zaś eksploatacyjna ponad 69 mln pociągokilometrów. Wartości te były odpowiednio niższe o 5%, 5,3% oraz 6,2% w porównaniu do roku poprzedniego.  

Źródło. Urząd Transportu Kolejowego

– Od początku tego  roku widoczne jest mniejsze zainteresowanie transportem kolejowym, jeśli chodzi o przewóz towarów. Dlatego tak ważne jest szukanie nowych rynków i oferowanie kompleksowych usług transportowych przez przewoźników kolejowych - ocenia  dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Źródło. Urząd Transportu Kolejowego

Liderem rynku jeśli chodzi o masę przewiezionych towarów jest PKP Cargo z udziałem 40,7%. Kolejne spółki to DB Cargo Polska, Lotos Kolej, PKP LHS i CTL Logistics z udziałami odpowiednio 16,9%, 5,4%, 4,1% i 3,5%.

Źródło. Urząd Transportu Kolejowego
Źródło. Urząd Transportu Kolejowego

Średnia odległość przewozu jednej tony ładunku w okresie styczeń – październik wyniosła 237 km , co oznacza spadek o 1 km w stosunku do średniej wartości w tym samym okresie roku ubiegłego.

Źródło. Urząd Transportu Kolejowego