Paweł Rolek powołany na stanowisko wiceprezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych w Kolejach Śląskich

Paweł Rolek powołany na stanowisko wiceprezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych w Kolejach Śląskich

02 grudnia 2019 | Źródło: Koleje Śląskie
PODZIEL SIĘ

Rada Nadzorcza Kolei Śląskich podjęła uchwałę o powołaniu w spółce wiceprezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych. Stanowisko to z dniem 02.12.2019 r. obejmuje pan dr inż. Paweł Rolek.

Fot. Koleje Śląskie

Przed objęciem posady wiceprezesa w Kolejach Śląskich pan Paweł Rolek sprawował funkcje kierownicze m. in. dyrektora w Departamencie Monitorowania i Bezpieczeństwa w Urzędzie Transportu Kolejowego w Warszawie.  Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z transportem szynowym. Studia magisterskie ukończył na Katedrze Transportu Szynowego Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej, a tytuł doktora inżyniera uzyskał na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Politechniki Mediolańskiej, analizując dynamikę pojazdów szynowych. Jest absolwentem studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystywał w prowadzonych pracach badawczych i wdrożeniowych, zarówno dla przemysłu jak i realizując granty europejskie dedykowane systemowi kolejowemu. Od 2017 roku pełnił funkcję członka Rady Zarządzającej Agencji Kolejowej Unii Europejskiej.

Posiada wiedzę z zakresu wdrażania i nadzorowania Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), Systemów Zarządzania Utrzymaniem (MMS) oraz funkcjonowania międzynarodowego standardu dla branży kolejowej IRIS.

Jest autorem i współautorem wielu publikacji, m.in. w dziedzinie monitorowania integralności strukturalnej elementów mechanicznych z wykorzystaniem analizy drgań.

Prywatnie - pasjonat kolejnictwa, motoryzacji oraz górskich wycieczek.