Polsko - Koreańskie Forum Innowatorów w Warszawie.

Polsko - Koreańskie Forum Innowatorów w Warszawie.

02 grudnia 2019 | Źródło: Izba Przemysłowo - Handlowa Polska - Azja/Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Izba Polska Azja wraz ze środowiskiem biznesu koreańskiego w Polsce przygotowała  Raport o możliwości współpracy w zakresie innowacyjności miedzy Polską i Koreą. W podsumowaniu Raportu znajduje  się zestawienie oferty polskich innowatorów dla małej i średniej koreańskiej przedsiębiorczości.

 

Źródlo: Izba Przemysłowo - Handlowa Polska - Azja

Raport w końcu  listopada br. został przekazany koreańskiej Agencji Małej i Średniej Przedsiębiorczości ( odpowiednik polskiej PARP), przetłumaczony na koreański i upowszechniony w środowisku biznesu koreańskiego.

Począwszy od stycznia 2020 roku firmy umieszczone w Raporcie będą otrzymywały oferty współpracy od strony koreańskiej, a w maju w Warszawie odbędzie się FORUM Innowatorów, na które przyjedzie ponad 50 koreańskich firm. Współpracująca z Izbą Polska - Azja redakcja Kuriera Kolejowego na prośbę autorów Raportu i organizatorów Forum zarekomendowała i z sukcesem umieściła w Raporcie firmy polskiego sektora kolejowego. Na bieżąco śledzić będziemy wymianę ofert i stan przygotowań do FORUM, którego Kurier Kolejowy  będzie partnerem medialnym.