Remonty przepraw na Warmii i Mazurach

Remonty przepraw na Warmii i Mazurach

24 kwietnia 2012 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie ogłosił cztery przetargi na remont konstrukcji stalowych zlokalizowanych na liniach kolejowych w województwie warmińsko –mazurskim. Renowację przejdą dwa mosty, wiadukt oraz przepust kolejowy.

Fot. Sopek

Pierwszy przetarg dotyczy wykonania remontu stalowego wiaduktu kolejowego o długości 7 m na szlaku Olsztynek – Gągławki  linii kolejowej nr 216 Działdowo - Olsztyn. Remont zakłada odbudowę barierek ochronnych, uzupełnienie ubytków ścianach z kamienia, ścianach cementowych i ceglanych, wymianę drewnianych belek chodnikowych i pochodnikowych. Zamawiający udzieli tego zamówienia wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę. Termin realizacji zamówienia wynosi 45 dni od daty podpisania umowy. PKP PLK nie wymagają zabezpieczenia oferty wadium. Ofertę należy złożyć do 8 maja 2012 r. Wykonawca musi udzielić minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.

Przedmiotem drugiego przetargu jest wykonanie remontu stalowego mostu kolejowego o długości 22,7 m nad rzeką Dajną na szlaku Kętrzyn – Tołkiny  linii kolejowej nr 38 Białystok – Bartoszyce. Remont obejmie wymianę mostownic (w tym opracowanie projektu pomiaru niwelety toru nr 1 na moście w celu wymiany mostownic), naprawę powierzchni betonowych, naprawę urządzeń przeciwwykolejeniowych,  a także malowanie elementów stalowych obiektu. Termin realizacji zamówienia wynosi 60 dni od daty podpisania umowy. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 3 tys. zł oraz udzielić minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty. Oferty należy składać do 8 maja 2012 r.

Kolejny przetarg dotyczy wykonania remontu 35-metrowego stalowego mostu kolejowego na szlaku Tropy – Elbląg linii kolejowej nr 204 Malbork – Braniewo. Prace obejmą zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej, naprawę przyczółków i filara z cegły i kamienia, oczyszczenie ław podporowych, wymianę dyliny drewnianej. Termin realizacji zamówienia wynosi 45 dni od daty podpisania umowy. Nie wymaga się wniesienia wadium. Termin składania ofert mija 9 maja 2012 r.

Zwycięzca ostatniego, czwartego przetargu wykona remont przepustu kolejowego od długości 50,6 m  na szlaku Naterki – Olsztyn linii kolejowej nr 353 Poznań – Skandawa. Roboty mają zostać przeprowadzone obejmą uzupełnić ubytki cegieł sklepień, oczyścić i spoinować ściany, poprawić sklepienie w środku przepustu, wyciąć drzewa w rejonie przepustu, wykonać izolację ścianki w pachwinie. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę. Remont ma zostać wykonany w ciągu 45 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Oferty należy składać do 8 maja 2012 r.

Jedynym kryterium oceny wszystkich ofert jest cena.