WKD otrzyma 155 mln zł pożyczki z EBI

WKD otrzyma 155 mln zł pożyczki z EBI

17 maja 2012 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) przyznał Warszawskiej Kolei Dojazdowej 155 mln zł (ok. 39 mln euro) na sfinansowanie zakupu nowego taboru i poprawy infrastruktury przewoźnika.

Fot. Mateusz Kania

Pożyczka EBI wesprze zakup czternastu nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN97 produkcji Pesy Bydgoszcz. Pieniądze zostaną przeznaczone również na modernizację infrastruktury po to, aby wykorzystać pełnię możliwości nowych pojazdów. W tym celu niezbędny jest remont torów, przebudowa zasilania i zainstalowanie systemów informacji pasażerskiej oraz monitoringu.

Nowy tabor niemal całkowicie zastąpi obecne pociągi typu EN94 eksploatowane przez WKD co pozwoli zwiększyć przepustowość o ok. 17 proc.

Główne zabezpieczenie pożyczki udzielonej przez EBI stanowi 15-letnia umowa między Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego i WKD. Zgodnie z jej zapisami samorząd dofinansowuje ponoszone przez spółki nakłady inwestycyjne oraz pokrywa koszty finansowania zaciągniętych przez spółkę kredytów, pożyczek, leasingu lub innych umów na sfinansowanie inwestycji niezbędnych do wykonywania służby publicznej. Umowa z UMWM obowiązuje do 14 grudnia 2024 r.

Europejski Bank Inwestycyjny udziela lub gwarantuje kredyty zarówno publicznym, jak i prywatnym podmiotom z państw UE a jego nadrzędnym celem jest przyczynianie się do harmonijnego rozwoju Wspólnoty. Inwestycje realizowane przez WKD wpłyną na bezpieczeństwo transportu i komfort pasażerów. Pomoże to też zwiększyć mobilność osób pracujących w stolicy Polski, poprawić ich jakość życia i konkurencyjność całego regionu.Wśród projektów zrealizowanych na Mazowszu przy wsparciu EBI można znaleźć m.in. modernizacja i rozbudowa warszawskiej sieci tramwajowej.

PODZIEL SIĘ