Instrukcje sposobem na wypadki kolejowe?

Instrukcje sposobem na wypadki kolejowe?

15 czerwca 2012 | Autor:
PODZIEL SIĘ

O tym, jak zapobiegać wypadkom kolejowym rozmawiano podczas posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury. Propozycją resortu jest ujednolicenie instrukcji przewoźników.

Fot. Rafał Wilgusiak

- Jeszcze tego lata przygotujemy rozporządzenia, które pozwolą ujednolicić instrukcje stosowane przy prowadzeniu ruchu pociągów i stopniowo wprowadzić jednakowe standardy dla wszystkich przewoźników kolejowych – zapowiedział Andrzej Massel, wiceminister transportu ds. kolei podczas posiedzenia komisji.

Nie jest to jednak jedyny obszar, który na kolei decyduje o bezpieczeństwie ruchu.

Czynniki wysokiego ryzyka
Bezpieczeństwo w ruchu kolejowym zależy od trzech grup czynników. Pierwszą z nich są kwestie techniczne (związane m.in. z infrastrukturą, systemami sterowania, systemami telekomunikacyjnymi czy taborem). Do drugiej grupy zalicza się kwestie formalne regulowane przez prawo krajowe i unijne. A trzecia grupa dotyczy tzw. „czynnika ludzkiego” – obszar obejmujący zagadnienia związane z kwalifikacjami personelu, ze sposobem nabywania kompetencji  i doskonaleniem zawodowym.
- Wszystkie te obszary muszą dobrze funkcjonować, abyśmy mogli bezpiecznie podróżować koleją – podkreśla wiceminister.

Na co jednak zwrócić uwagę w pierwszej kolejności, aby zapobiegać takim sytuacjom jaka ostatnio miała miejsce pod Szczekocinami? Co zrobić, aby zmiana w sposobie prowadzenia ruchu nie prowadziła do katastrofy?

Wymiana rozjazdów pomoże?
W najbliższym czasie działania ministerstwa transportu i podległych mu spółek kolejowych będą ukierunkowane na modernizację i rewitalizację linii kolejowych oraz inwestycje taborowe, co przełoży się na jakość infrastruktury, a tym samym wyższy poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym.
Priorytetem resortu jest też tzw. „program rozjazdowy”, który zakłada wymianę 700 rozjazdów (350 rocznie). Realizacja tego zadania pozwoli na likwidację ponad trzystu ograniczeń prędkości oraz skrócenie czasów jazdy w wielu miejscach na sieci.

- Przewidujemy konsekwentne wdrażanie systemu bezpiecznej kontroli jazdy pociągów, czyli ETCS z wykorzystaniem doświadczeń wiodących kolei europejskich - włoskich, hiszpańskich i holenderskich. Poprawimy również bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych poprzez zainstalowanie samoczynnej sygnalizacji i półrogatek – wylicza Andrzej Massel.

Zmiany zostaną wprowadzone na 400 przejazdach. Jest to szczególne istotnie, gdyż właśnie na przejazdach ma miejsce spora część wypadków na kolei.

Gruntowne szkolenia
Ciężar zarządzania nad obszarem organizacyjno-prawnym i socjalnym kolei ma zostać w dużej mierze przeniesiony na Urząd Transportu Kolejowego. Resort chce skupić się na wsparciu regulatora, ponieważ to UTK ma możliwość kontrolowania m.in. czasu pracy maszynistów i prawidłowego działania poszczególnych urządzeń. Do końca roku wszyscy maszyniści i dyżurni ruchu zostaną jeszcze raz przeszkoleni w zakresie ustalonym przez UTK.

Ministerstwo transportu  pracuje nad zmianami w ustawie o transporcie kolejowym, które pozwolą ustalić szczegółowe ramy organizacyjne i wymagania dla ośrodków szkolenia maszynistów oraz ujednolicone warunki przeprowadzania egzaminów na licencję świadectwo maszynisty. - Dzięki temu możemy zabezpieczyć się przed sytuacją, w której za sterami pociągu siada niedoszkolony maszynista – ocenia Andrzej Massel.

Według posła Krzysztofa Tchórzewskiego sytuacja nie poprawi się jednak bez konkretnych decyzji ministra finansów o przyznaniu na kolej większych środków.
- Kolej jest niedofinansowana, pomimo dużych projektów, na które pozyskiwane są środki unijne – zaznacza Krzysztof Tchórzewski.

Winne urządzenia czy ludzie?
W dyskusji na temat bezpieczeństwa na kolei podczas posiedzenia komisji zdania były podzielone.
- Wypadki w ruchu kolejowym wynikają mniej z czynnika ludzkiego a bardziej ze stanu technicznego infrastruktury – uważa poseł Krzysztof Tchórzewski. Podkreśla, że kolejarze są dobrze wyszkoleni a „to urządzenia wysiadają”.  Uważa też, że minister powinien wystąpić o uruchomienie dodatkowych pieniędzy z rezerwy budżetowej.

Informacja MTBiGM na temat funkcjonowania systemu bezpieczeństwa na kolei została zaprezentowana na posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury 14 czerwca.