Małopolska ma pomysł na kolej dla turystów

Małopolska ma pomysł na kolej dla turystów

23 lipca 2012 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Władze województwa zastanawiają się nad stworzeniem kolei turystycznej. Jakie linie są brane pod uwagę i jak miałoby dokładnie przedstawiać się całe przedsięwzięcie? Tego na razie nie wiadomo.

Fot. Krzysztof Kuś

Przedstawiciele marszałka przekonują, że na szczegóły projektu trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.
Wzmianki o turystycznych liniach kolejowych pojawiły się m.in. w „Strategii rozwoju transportu w województwie małopolskim” (dokument obejmuje lata 2010 – 2030 i określa kierunki rozwoju systemu transportowego Małopolski). W tekście jest mowa np. o doprowadzeniu linii nr 104 Chabówka – Nowy Sącz do stanu, który umożliwiałby, wzorem wielu krajów europejskich, wykorzystanie jej do przewozów turystycznych.

- Ten dokument jednak, zgodnie ze swoim charakterem, nie wskazuje szczegółowych rozwiązań w obszarze przewozów turystycznych – mówią przedstawiciele marszałka województwa.

Jak dodają, aktualnie jest opracowywany program strategiczny „Transport i Komunikacja” precyzujący działania w ramach poszczególnych priorytetów polityki rozwoju województwa do roku 2020. W dalszej kolejności, po uzgodnieniu zakresu wdrożenia programu strategicznego, będzie możliwe określenie możliwości realizacyjnych tras turystycznych.