KZA Katowice zmodernizują srk w Gdyni Chylonii

KZA Katowice zmodernizują srk w Gdyni Chylonii

03 września 2012 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Kolejowe Zakłady Automatyki Katowice S.A. wygrały przetarg rozpisany przez PKP Szybką Kolej Miejską w Trójmieście na przebudowę stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Gdynia Chylonia.

Fot. Kuba Batorowicz

Koszt inwestycji wynosi nieco ponad 14 mln zł. Oferta KZA Katowice była najkorzystniejsza i otrzymała maksymalną ilość punktów. Jedynym kryterium oceny ofert była cena.

Prace obejmują zabudowę sygnalizatorów świetlnych i wskaźników wraz z ich podłączeniem do sieci kablowej urządzeń srk na stacji. W zakres robót wchodzi:

  • wykonanie niezbędnych robót ziemnych dla ustawienia fundamentów, sygnalizatorów i wskaźników wysokich;
  • ustawienie i wyregulowanie pionowe fundamentów z obsypaniem tłuczniem;
  • ustawienie na fundamencie kompletnego sygnalizatora ze wskaźnikami lub wskaźnika wysokiego z masztem;
  • montaż skrzynki kablowej;
  • oszklenie komór sygnalizatora lub wskaźnika oświetlanego;
  • podłączenie przewodów do skrzynek kablowych i latarni;
  • sprawdzenie i regulacja obwodów świateł sygnalizatorów oraz wskaźników oświetlanych;
  • sprawdzenie  wskazań i widoczności świateł sygnalizatorów i wskaźników oświetlanych;
  • malowanie masztów;
  • wykonanie uziemień lub uszynień.