Modernizacja E65 na terenie LCS Iława

Modernizacja E65 na terenie LCS Iława

8 wiaduktów drogowych, 4 wiadukty kolejowe, most kolejowy w miejscowości Biała Góra oraz nowe perony i przejścia podziemne pod torami w miejscowościach Susz i Iława, to bilans prac związanych z modernizacją linii Warszawa-Gdynia.

NASZE PROJEKTY