Konferencja

WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE A KOLEJ 
         - Projekty przyjazne pasażerom

 


27 listopada 2018 r.

Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota
Al. Jerozolimskie 181B, Warszawa

Udział w konferencji jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest rejestracja online.


PROGRAM

09.00-10.00        Rejestracja uczestników/ kawa

10.00-10.10        Rozpoczęcie konferencji

10.10-10.30       Wystąpienie Mirosława Antonowicza, członka zarządu PKP S.A.*

10.30-10.45      Dostępność transportu kolejowego dla osób o ograniczonej mobilności
                              dr inż. Krzysztof Kaperczak, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta St. Warszawy

10.45-12.15        Panel I: ARCHITEKTURA DWORCÓW KOLEJOWYCH.

Zagadnienia do dyskusji:

 • Plan inwestycji dworcowych PKP S.A.
 • Innowacyjne dworce systemowe, dworce modułowe.
 • Nowoczesne technologie zagospodarowania przestrzeni dworcowych.
 • Systemy nadzorujące funkcjonowanie budynków dworcowych (BMS – system inteligentnego zarządzania budynkiem, energooszczędne oświetlenia, ogniwa fotowoltaniczne, dynamiczna iluminacja).
 • Udogodnienia dla osób o niepełnej sprawności.

Moderator: Tomasz Miszczuk, Członek Zarządu PKP S.A.

Zaproszeni paneliści:

 • Anna Federowicz – Tomaszewska, architekt, TBT Pracownia Architektury i Urbanistyki,
 • Magdalena Federowicz – Boule, architekt, TREMEND Sp. z o.o. 
 • Szymon Grabowski, Zastępca Dyrektora Biura Inwestycji, PKP S.A.
 • Ewa Rowicka, Dyrektor Projektu, PKP S.A.
 • Artur Fojud, Dyrektor Projektu, PKP S.A.
 • Petr Vavrouška, Dyrektor Generalny mmcite a.s. S.A.
   

12.15-12.30      Psychofizjologiczne właściwości pasażera, czyli jak projektować przyjemną podróż
                            Dr Iwona Palczewska, Kierownik Działu Badawczo-Rozwojowego, Instytut Wzornictwa Przemysłowego

12.30-14.30       Panel II: TABOR KOLEJOWY  DLA PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH.

 

12.30-12.45      Wystąpienie prof. Marka Adamczewskiego: "Design by maradDesign" - Pojazdy szynowe.

12.45-13.00      Wystąpienie dr. hab. Bartosza Piotrowskiego, Głównego Projektanta Wzornictwa PESA Bydgoszcz SA:
"Design > Technologia > Produkt - Jak Design, przy użyciu technologii tworzy produkt".

Zagadnienia do dyskusji:

 • Wpływ ograniczeń normatywnych hamujących innowacyjność rozwiązań na pracę projektanta.
 • Problem uzgodnień pomiędzy zamawiającym tabor a producentem dotyczącym zachowania jednolitej linii wzorniczej zamawianych pojazdów.
 • Standaryzacja pojazdów, czyli problem ujednolicanie wyposażenia pojazdów tak, aby produkować pojazdy seryjne, a nie co zamówienie to prototyp.
 • Przystosowanie taboru do przewozu osób o niepełnej sprawności.
 • Własne biuro projektowe  czy „zewnętrzny" dla producenta zespół designerów? jakie są plusy, a jakie minusy.
 • Skuteczny, interdyscyplinarny zespół "wdrożeniowy". Kto powinien wchodzić w jego skład i jaki powinien być model współpracy.

Moderator:  dr Andrzej Massel, Zastępca Dyrektora, Instytut Kolejnictwa.

Zaproszeni paneliści:

 • Janusz Kućmin, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie na Rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu
 • Piotr Rachwalski, Prezes Zarządu Kolei Dolnośląskich S.A.
 • Dr Iwona Palczewska, Kierownik Działu Badawczo - Rozwojowego, Instytut Wzornictwa Przemysłowego
 • dr hab. Bartosz Piotrowski, profesor ASP Warszawa, Główny Projektant Wzornictwa, PESA Bydgoszcz SA.
 • Prof. Marek Adamczewski, Założyciel i Projektant Wzornictwa maradDesign
 • Jarosław Oniszczuk, Członek Zarządu ds. Operacyjnych, PKP Intercity S.A.
 • Piotr Czarnota, Główny Specjalista ds. Przewozy Osób Niepełnosprawnych, PKP Intercity S.A.


14.30 -  15.00  LUNCH
 

15.00.-16.30 Panel III:  SYSTEM SPRZEDAŻY BILETÓW

Zagadnienia do dyskusji:

 • Mobilne systemy sprzedaży biletów
 • Platforma sprzedaży biletów Bilkom.pl, prognozy jej rozwoju – Pakiet Podróżnika
 • Systemy sprzedaży biletów PKP Informatyka
 • Nowoczesne systemy sprzedaży biletów w POLREGIO
 • Inne dostępne platformy sprzedaży biletów

Moderator:  Marcin Zieliński, Kurier Kolejowy Sp. z o.o.

Zaproszeni paneliści:

 • Dariusz Grajda, Członek Zarządu, Dyr. Handlowy „ Kolei Mazowieckich - KM” Sp. z o.o.
 • Anna Lenarczyk, Członek zarządu, Dyr. Handlowy Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
 • Artur Kośmider, Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju Systemów IT, PKP Informatyka

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu, na każdym etapie.
 

PARTNER SREBRNY
 

 

 

 

PARTNER BRĄZOWY

 

 

 


Organizator: 

 


Kontakt dla partnerów:
Mirosław Woźniak
tel. 724-192-081
miroslaw.wozniak@kurierkolejowy.eu

 

NASZE PROJEKTY