Kurier Kolejowy - kwiecień 2018 r.

W oczekiwaniu na nową perspektywę finansową 2021-2027 i w związku z nieznajomością wysokości środków unijnych, które zostaną przyznane Polsce, zarządca infrastruktury PKP PLK opracowały imponujący od rozmiarów program inwestycyjny. Biorąc pod uwagę kosztorysy inwestycji, zamyka się on kwotą ponad 40 mld zł. Uwzględniając dodatkowo niezrealizowane inwestycje z obecnej perspektywy na sumę 10 mld zł, jest to największy program od dziesięcioleci.

Zdaniem prezes IGTL Marity Szustak „Polsce powinno zależeć na realizacji pełnego zakresu inwestycji i wykorzystaniu środków unijnych, ale nie za wszelką cenę. Nie można przy tej okazji doprowadzić do zachwiania równowagi finansowej lub upadłości wykonawców i producentów, ani kompletnego zablokowania przewozów i zdewastowania konkurencyjności.”

Kumulacja projektów inwestycyjnych w bieżącym i kolejnych latach spowodowała mnóstwo obecnych problemów. Wzrost cen materiałów, usług i urządzeń, problemy logistyczne, niedobór kadry inżynierskiej oraz siły roboczej, koordynacja zamknięć i prowadzenie ruchu, problemy z dostępnością taboru oraz drużyn trakcyjnych itd., to pochodna ogromnej liczby ogłaszanych i rozstrzyganych w ostatnich dwóch latach przetargów.

Do tego doszła kwestia kruszyw. W przypadku tłucznia nie tylko ceny w ostatnim czasie poszły mocno w górę. Palącym problemem stała się możliwość dostarczenia materiału na plac budowy lub w miejsce składowania. Ilość zamknięć na sieci kolejowej z każdym miesiącem robót będzie coraz większa. Oznacza to konieczność jazdy trasami objazdowymi, a to pociąga za sobą zwiększone koszty transportu.

Odrębną kwestią jest ilość maszynistów, dostęp do zawodu, system szkoleń i uzyskiwania uprawnień oraz perspektywy w tym obszarze.

O tych oraz innych problemach np. związanych z koniecznością wdrożenie filaru technicznego IV Pakietu Kolejowego, który będzie dobrą okazją do rewizji krajowych procedur oceny zgodności, mogą Państwo przeczytać w kwietniowym wydaniu magazynu Kurier Kolejowy.

SPIS TREŚCI

EKSPERT

6 Przyszłość kształtujemy dzisiaj - Artykuł Andrzeja Wacha ma temat planów budowy CPK


RYNEK USŁUG TRANSPORTOWYCH

10 Bilety jednorazowe z miejscówką

10 OT Logistics będzie transportować węgiel odrą

10 Torpol ze stratą 26,8 mln zł

11 PLK podpisały dwie umowy na montaż systemu ERTMS/GSM-R

11 SKM-ka podpisała umowę na dofinansowanie inwestycji

12 „Byk” w kolorach z lat 1988-2002

12 Pomorskie kupuje pięć ezt-ów za 205 mln zł


REWIZJA POLITYKI TRANSPORTOWEJ

14 Priorytety rządu i ich przełożenie na strategię kolejową. Przykład francuski - Artykuł Macieja Gładygi


INFRASTRUKTURA

18 IV Pakiet Kolejowy przyniesie zmiany w infrastrukturze - Artykuł Ignacego Góry, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

22 Inwestycje kolejowe. Wyścig z czasem nie kosztem jakości - Analiza inwestycji PLK sporządzona przez Krzysztofa Niemca, wiceprezesa Track Tec

24 M. Szustak: klauzule waloryzacyjne - Wywiad z prezes IGTL

28 J. Napieralski: konieczność certyfikacji infrastruktury dworcowej

30 Służą nam programy rozwojowe - Wywiad z Juliuszem Grabczykiem, prezesem spółki GRAW

32 I. Merchel: jedyną stałą rzeczą są zmiany - Wywiad z prezesem PKP Polskich Linii Kolejowych

36 T. Szozda: duży impuls chińskiego megaprojektu - Rozmowa z Przewodniczącym Komitetu OSŻD

40 M. Jankowski: dobre zmiany i rozwój Pol-Miedź Trans

42 R. Leszczyński: bezpieczeństwo atut kolei

44 P. Gorgol: samorządy chętniej finansują drogi - Rozmowa z p.o. dyrektora CUPT

50 Zasilanie nowoczesnej kolei - Artykuł o współpracy PKP Energetyka z zarządcą infrastruktury kolejowej

54 W. Nowak: nie unikniemy problemów - Rozmowa z prezesem Grupy ZUE

56 Krucho z kruszywami - Raport na temat problemów z przewozami materiałów budowlanych

60 Porządki w nieruchomościowym portfelu - Analiza inwestycji PKP S.A.

SZKOLNICTWO

64 Promocja stanowisk pracy - Artykuł Zbigniewa Chałas, dyrektora Technikum nr 7 w Warszawie

PASJA KOLEJ

68 Kolej aglomeracyjna w wersji mikro - Relacja z podróży koleją po Kostaryce

 

NASZE PROJEKTY