niedziela, 17 grudnia 2017

Redakcja

Kurier Kolejowy
ul. Szczęśliwicka 62
02-353 Warszawa
redakcja@kurierkolejowy.eu
T. 22 749 11 99

Monika Bielska
redaktor naczelna
monika.bielska@kurierkolejowy.eu

Adam Brzozowski
dziennikarz/redaktor
adam.brzozowski@kurierkolejowy.eu

Dominik Skudlarski
redaktor
dominik.skudlarski@kurierkolejowy.eu

Współpracownicy:

Przemysław B. Jezierski
Tomasz Larczyński
Jacek Zemła
Magdalena Pokrzycka-Walczak
Mariusz Golik
Lech Sipko
Kuba Batorowicz
Patryk Farana
Mikołaj Manowski
Przemysław Szkatuła

 

NASZE PROJEKTY