niedziela, 20 sierpnia 2017

Redakcja

Kurier Kolejowy
ul. Szczęśliwicka 62
02-353 Warszawa
redakcja@kurierkolejowy.eu
T. 22 749 11 99

Agnieszka Jurewicz
redaktor naczelna "Kuriera Kolejowego"
agnieszka.jurewicz@kurierkolejowy.eu
T. 22 749 11 99

Rafał Wilgusiak
dziennikarz/redaktor
rafal.wilgusiak@kurierkolejowy.eu
T. 22 749 11 99

Łukasz Kuś
dziennikarz/redaktor
lukasz.kus@kurierkolejowy.eu
T. 22 749 11 99

Współpracownicy:

Przemysław B. Jezierski
Tomasz Larczyński
Jacek Zemła
Magdalena Pokrzycka-Walczak
Mariusz Golik
Lech Sipko
Kuba Batorowicz
Patryk Farana
Mikołaj Manowski
Dominik Skudlarski
Przemysław Szkatuła

 

NASZE PROJEKTY